Frist for virksomheders indbetaling af indefrosne feriemidler er 1. september 2021

Beierholm bæredygtighed pc grønt

Den 1. september 2021 er frist for indbetaling af feriemidler: 

  • som fonden har udbetalt eller kommer til at udbetale for lønmodtagere, der frem til 28.02.22 er nået eller kommer til at nå folkepensionsalderen, og
  • som fonden har udbetalt til lønmodtagere, der frem til 28.02.21 har forladt arbejdsmarkedet af andre årsager (f.eks. førtidspension, efterløn, død, flytning til udlandet m.v.).

Virksomheden bør i den forbindelse vurdere, om der skal ske frivillig indbetaling af yderligere eller af alle de resterende feriemidler.

Flere faktorer kan spille ind på, om det er en fordel for virksomheden at indbetale feriemidlerne frivilligt. Beierholm har udarbejdet en oversigt over mulige indbetalingsstrategier og faktorer, som bør indgå i overvejelserne om frivillig indbetaling af feriemidler. Du kan finde oversigten her. Hvis virksomheden ønsker at beholde de resterende feriemidler, skal dette meddeles til fonden senest den 31. august 2021.

Beierholm indefrosne feriepenge.jpg