Frist for indberetning af årsrapport 2020 forventes udskudt

Beierholm-30-juni-2021.jpg

 

Erhvervsministeriet har den 14.04.21 udsendt en pressemeddelelse om, at regeringen vil fremsætte et hastelovforslag, der udskyder fristen for indberetning af årsrapporten med en måned. 

Dette indebærer, at årsrapporterne for kalenderåret 2020, der oprindelig har frist den 31.05.21, forventes at få udskudt fristen til den 30.06.21.

Erhvervsministeriet oplyser, at ”Det er forventningen, at lovforslaget vil blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021”. 

Læs nyhed fra Erhvervsministeriet her

Klar til at forlænge virksomheders oplysningsfrister for indkomståret 2020

Skatteministeren er desuden indstillet på at forlænge virksomhedernes selvangivelsesfrist for indkomståret 2020 til den 1. september 2021, hvis Erhvervsministerens lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes indberetning af årsrapport gennemføres. Læs Skatteministerens pressemeddelelse her