Frist for indberetning af årsrapport 2020 er udskudt

Beierholm-30-juni-2021.jpg

 

Erhvervsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om bl.a. udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter. Bekendtgørelsen er i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Erhvervsministeriet. Dermed er fristen for indberetning af årsrapporter med balancedag 31.12.20 udskudt fra den 31.05.21 til den 30.06.21 for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C.

Fristforlængelsen gælder generelt og er således ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har vanskeligheder ved at opfylde indberetningspligten.

 

Mulighed for udskydelse af fristen med 3 måneder

Af bekendtgørelsen fremgår, at det er muligt for virksomheder i regnskabsklasse B eller C at få udskudt fristen til den 31.08.21. Dette kræver dog, at virksomheden i forhold til indberetning af årsrapporten er omfattet af helt særlige COVID-19-relaterede udfordringer og er omfattet af én af disse 3 situationer:

  • Virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde fristen den 30.06.21.
  • Virksomheden ønsker at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab efter ÅRL § 112, men fristen for at offentliggøre den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget pga. COVID-19.
  • Virksomheden kan hverken afholde fysisk generalforsamling pga. forsamlingsforbuddet eller elektronisk generalforsamling pga. særlige karakteristika hos ejerkredsen.

Anvendes denne mulighed, skal det meddeles til Erhvervsstyrelsen senest den 30.06.21 på indberet@erst.dk vedlagt en ledelseserklæring på de særlige udfordringer.

Erhvervsstyrelsen har udsendt denne nyhed, hvori der kan læses mere om udskydelse af fristen. 

Kontakt os, vi hjælper gerne 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udskydelse af fristen for indberetning af årsrapporten, er du velkommen til at kontakte os.