Fra lokalt vikarbureau til international koncern

Fakta

Det startede med et lille vikarbureau, som i dag er vokset til en stor dansk koncern, der har bredt sig ud over landets grænser. Og det stopper ikke her. Koncernen er i fuld gang med at omstille sig til en digital verden.

Samarbejdet med Beierholm har eksisteret i mere end 40 år.

Når TEMP-TEAM A/S denne sommer fejrer sit 40-års jubilæum, er det med den samme revisor gennem alle årene. ”Vi er ikke flyvske”, siger virksomhedens ejer, koncerndirektør Erik Juhler, om den mangeårige relation til Beierholm.

Det var i 1979, at han grundlagde TEMP-TEAM, der i dag er et af Danmarks største vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder. Aktiviteterne har gennem årene spredt sig ud over landets grænser, og virksomheden er i dag repræsenteret med datterselskaber og egne kontorer i England, Norge, Sverige, Finland og Singapore.

73-årige Erik Juhler har boet i Singapore siden 2004, og herfra leder han fortsat koncernen omend i en lidt mere tilbagetrukket rolle.

Beierholm - modige virksomheder.jpg
Beierholm kommer ikke bare og laver regnskaberne. Vi har også en dialog om forskellige problemstillinger.
Økonomidirektør, Juhler Holding, Michael Schwenningsen

Som international koncern er der en lang række regler, som virksomheden skal overholde. En af dem er transfer pricing, det vil sige prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne selskaber eller driftssteder. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal prisfastsættelsen foretages på armslængdevilkår.

”Vi har hidtil udarbejdet et transfer pricing-dokument for hele koncernen, men fremadrettet skal der også udarbejdes individuelle dokumenter for hvert enkelt land, hvor vi har aktiviteter. I den forbindelse har vi fået rådgivning fra Beierholm, og den har været meget værdifuld”, forklarer Erik Juhler.

Den rigtige revisor

Han sætter da heller ikke spørgsmålstegn ved, om hans virksomhed har den rigtige revisor. ”Jeg føler, at Beierholm passer bedre til vores model, end de store, internationale revisionsvirksomheder gør”, siger han.

”Det er en stor kunde i vores regi, men TEMP-TEAM er ikke en ulogisk Beierholm-kunde, da virksomheden er 100 procent ejet af koncerndirektør Erik Juhler. Der er tale om en ejerledet virksomhed, som matcher Beierholms profil”, siger Thomas Thomsen.

Beierholm Thomas Thomsen.jpg

Hos Beierholm er det partner og statsaut. revisor Thomas Thomsen, der er kundeansvarlig for TEMP-TEAM.

Udflytning

I det foreløbigt 40 år lange samarbejde har Beierholm leveret de traditionelle ydelser som årsregnskab og revision til TEMP-TEAM, ligesom Beierholm har bistået med rådgivning i en række situationer. ”Det er altid godt at have en revisor med, når man skal ud og købe op”, som Erik Juhler udtrykker det.

I 1999 valgte han at afregne sin skat i Danmark og flytte til England. Hele processen foregik med rådgivning fra statsaut. revisor Peter Nordahl, der på det tidspunkt var den kundeansvarlige hos Beierholm.

Jeg havde nogle ønsker om at ekspandere virksomheden i udlandet. Det var den primære motivation til min udflytning”, forklarer Erik Juhler.

Når man flytter ud af Danmark, skal man betale skat af sin virksomheds værdi. På det tidspunkt blev Erik Juhlers virksomhed vurderet til at være 21 millioner kr. værd.

Peter Nordahl forklarede mig, at den vurdering ville blive ændret. Så hvis jeg ville flytte ud, var det en god idé at gøre det nu. Den rådgivning fulgte jeg og afregnede med skattevæsnet. De skulle have syv millioner kr., som jeg lånte i banken. Siden da har jeg haft en løbende sparring med Beierholm, så jeg altid er helt sikker på, at alle regler og formalia bliver overholdt, nu hvor jeg ikke længere er skattepligtig i Danmark.”

Efter fem år i England flyttede Erik Juhler i 2004 til Singapore.

På det tidspunkt var vores aktiviteter i Asien for alvor begyndt at tage fart. Vi havde en rigtig god indtjening, som vi brugte på at ekspandere. Vi åbnede kontorer i Australien, Indien, Malaysia, Vietnam, Kina og Singapore. Vi ekspanderede også i Europa og havde efterhånden en stor organisation”, forklarer han.

Beierholm rådgivning og revision 29

Den fulde pakke

I dag er det økonomidirektør i Juhler Holding, Michael Schwenningsen, der fra kontoret i København har den løbende kontakt til Beierholm. Juhler Holding ejer alle driftsselskaberne – herunder TEMP-TEAM – og koncernen omsatte i 2018 for godt 635 millioner kr.

Beierholm kommer ikke bare og laver regnskaberne. Vi har også en dialog om forskellige problemstillinger”, forklarer Michael Schwenningsen.

Vores virksomhed er så stor, at vi har komplekse spørgsmål, som vi stiller til Beierholm. De har altid en in-house ekspert, der kan besvare dem, og det er en af grundene til, at vi bliver hos dem. De er så store, at de råder over al den specialviden, som vi har brug for. Vi sætter også stor pris på, at de er ret hurtige i aftrækket. Det betyder meget for os, at vi ikke skal vente for længe på at få et svar. Så når det handler om økonomi og skat, går vi ikke andre steder hen”, siger Michael Schwenningsen.

Han tager hvert år til England eller Norge sammen med den kundeansvarlige hos Beierholm, statsaut. revisor Thomas Thomsen, der sammen med sine medarbejdere kvalitetssikrer de udenlandske revisorers arbejde.

Vi har tre selskaber i England, to i Newcastle og et i London. Det var Beierholm, der fandt ud af, at vi havde et problem i England i forhold til den måde, som de drev forretningen på derovre. Det handlede om den konstellation, hvorunder man indkøbte vikarydelser. Den var ikke hensigtsmæssig. Beierholm var proaktive og påpegede problemet, som vi efterfølgende har fået løst”, forklarer Michael Schwenningsen.

Af og til bliver koncernens revisorer i andre lande valgt via Beierholms internationale netværk.

”Vi kan altid gå til Beierholm og sige, at vi har brug for en revisor i et givent land, og så har de som regel en i deres internationale netværk, som de kan anbefale”, siger Michael Schwenningsen.

40 års makkerskab

For statsaut. revisor Thomas Thomsen er besøgene hos de udenlandske datterselskaber vigtige.

Det er her, jeg kvalitetssikrer, at det lokale arbejde er godt nok til, at jeg kan bruge det i det samlede koncernregnskab og underskrive det”, forklarer han.

Rejserne til England og Norge er ikke hyggeture, men efter en 10 timers arbejdsdag er der også tid til at gå ud og spise en bøf og få et glas vin sammen.

For mig er det en glimrende mulighed for at komme tættere ind på livet af kunden. Der er mere nærvær på sådan en tur, end der er i dagligdagen”, siger Thomas Thomsen.

Han betegner de 40 års makkerskab mellem TEMP-TEAM og Beierholm som helt særegent.

Det startede med et lille vikarbureau, som i dag er vokset til en stor dansk koncern, der har bredt sig ud over landets grænser. Og det stopper ikke her. Koncernen er i fuld gang med at omstille sig til en digital verden, og i den forbindelse har man blandt andet opkøbt MeeW, der populært sagt er en dating-app for virksomheder og vikarer”, forklarer Thomas Thomsen.

Det handler om kvalitet

Med grundlæggeren Erik Juhlers ord er hans virksomhed ”small enough to care – big enough to cope”.

Det er helt afgørende i vores branche, at vi kan levere en høj kvalitet. Den kan vi ikke sløse med, når vi finder folk til midlertidige jobs eller fastansættelser. Derfor gør vi et omhyggeligt forarbejde, hvor vi tjekker referencer, interviewer kandidaterne grundigt og sikrer os, at deres kompetencer er i orden. Den kvalitetssikring går vi aldrig på kompromis med, for det er hundedyrt for kunden, hvis de får ansat en person, der ikke kan fungere i jobbet. Det er både økonomisk og følelsesmæssigt dyrt”, understreger Erik Juhler.

Den kompromisløse satsning på kvalitet manifesterer sig med en usædvanlig flot score og bedømmelsen ”Fremragende” på anmeldelsestjenesten Trustpilot.

Vi vil gerne opbygge en loyalitet hos vores kunder, og det er heldigvis lykkedes os i stort omfang. Det er den samme loyalitet, som vi selv praktiserer i vores kunderelation til Beierholm. Den startede i det små med, at revisoren skulle bogføre vores regnskab, og så er vi blevet hængende i foreløbig 40 år”, siger Erik Juhler.

Udfordring

TEMP-TEAM blev grundlagt i 1979, at han grundlagde. I dag et af Danmarks største vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder. Aktiviteterne har gennem årene spredt sig ud over landets grænser, og virksomheden er i dag repræsenteret med datterselskaber og egne kontorer i England, Norge, Sverige, Finland og Singapore. Som international koncern er der en lang række regler, som virksomheden skal overholde. Koncerndirektøren ønskede udflytning og modtog i den forbindelse skatterådgivning.

Løsning

Virksomheden har modtaget værdifuld rådgivning om transfer pricing, dvs. prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne selskaber eller driftssteder. Beierholm har leveret og leverer de traditionelle ydelser som årsregnskab og revision og har hjulpet med rådgivning bl.a. ifm. opkøb. Koncerndirektøren modtager løbende rådgivning ifm. sin fraflytning.

Virksomheden trækker på Beierholms in-house specialister samt Beierholms internationale netværk, HLB.

Resultat

Der eksisterer et 40 års makkerskab mellem TEMP-TEAM og Beierholm, som er helt særegent. Med grundlæggeren Erik Juhlers ord er hans virksomhed ”small enough to care – big enough to cope”. Dette mener han er et godt match med Beierholm.

”Vi vil gerne opbygge en loyalitet hos vores kunder, og det er heldigvis lykkedes os i stort omfang. Det er den samme loyalitet, som vi selv praktiserer i vores kunderelation til Beierholm. Den startede i det små med, at revisoren skulle bogføre vores regnskab, og så er vi blevet hængende i foreløbig 40 år”, siger Erik Juhler.