Forlængelse af hjælpepakkerne og nye ordninger

Ansøgningsfrist er forlænget til den 15. juni 2021

Kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden, der slutter den 28.02.21, har fået udskudt ansøgningsfristen til den 15. juni 2021 (tidligere var ansøgningsfristen den 15. april 2021).

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden 09.07.20-31.10.20 ikke er blevet udskudt – her gælder fortsat ansøgningsfristen d. 15.04.21.

Beierholm rådgivning og revision 47


Nye ordninger med kompensationsperioder der starter den 1. marts 2021

Selvom det nu er muligt for nogle virksomheder at genåbne, vil aktiviteten næppe komme op på et ”normalt niveau” foreløbigt. Der blev indgået en politisk aftale den 24. februar 2021 om forlængelse af kompensationsordningerne for tabt omsætning og faste omkostninger indtil og med den 5. april 2021. Der er herudover indgået en politisk aftale den 19. marts 2021, hvor det fremgår, at kompensationsperioden forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel. Og senest indeholder genåbningsplanen en aftale om, at hjælpepakkerne forlænges, så de gælder til og med den 30. juni 2021.

Det fremgår konkret, at alle virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30% kan søge om kompensation for tabt omsætning og faste omkostninger i den forlængede kompensationsperiode, der starter den 1. marts 2021. 

Der er fortsat ikke åbent for ansøgning. Vi afventer det nærmere lovgrundlag og vejledning, herunder frist for ansøgning for de nye ordninger.

Vær opmærksom på at der er tale om nye ordninger. Det har den praktiske betydning, at din virksomhed skal lave en særskilt ansøgning for de nye ordninger, og det er altså IKKE muligt at lave en samlet ansøgning for hele perioden fra f.eks. nedlukningen i december 2020.

Det har også den betydning, at kompensationsperioden er opdelt i 2 perioder:

1.    en kompensationsperiode der slutter den 28.02.21, og 

2.    en kompensationsperiode der starter den 01.03.21. 

Virksomheden skal for hver periode særskilt kunne dokumentere en omsætningsnedgang på min. 30%, og for kompensationsordningen for faste omkostninger vil der blive opgjort en kompensationsandel for hver af de to perioder baseret på omsætningsnedgangen. 

 

Yderligere information

Du kan finde yderligere information om hjælpepakker mv. i vores overblik over udvalgte hjælpepakker

Kontakt os, vi hjælper gerne

Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte os.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Deltag i nationale og lokale events.

Tilmeld dig nyhedsservice