Fem ting, du skal være forberedt på, FØR du tager i banken

Men det er langt fra alle erhvervsdrivende, der går hjem fra mødet med banken med de brugbare løsninger, de havde sat næsen op efter. 

- Det er vigtigt, at du har forberedt dig grundigt, før du tager i banken for at få kredit eller gennemgået dit engagement. Og din rådgiver og revisor kan hjælpe dig i den proces, så du allerede før dit møde med banken har et billede af, hvordan din virksomhed står, understreger Christian Rasmussen, rådgivningschef i Beierholm.

5 ting til forberedelse før møde med banken.png

1. Skab et totalbillede af virksomheden nu og fremadrettet

Derfor er det en god idé, at du har gjort dig grundige overvejelser om, hvilke nye rammer der nu er gældende for din virksomhed og forretning. Både mens coronakrisen raser og dele af samfundet er lukket ned – men også efter krisen med den forandrede virkelighed, der vil vise sig der.

Skab et totalbillede af din situation både nu og et godt stykke frem i tid. Det er ikke let, men du bør alligevel forsøge. For eksempel er det en god idé, hvis du sammen med din revisor vurderer, hvor meget din omsætning er faldet, og hvad den realistisk set vil være over de næste 12-18 måneder. 

Det samme gælder for dine omkostninger. Nogle omkostninger kan måske omlægges eller helt skæres bort? Hvordan ser billedet ud i minimum det næste år? 

2. Vis hvad krisen koster dig - måned for måned

Måske kan du hente hjælp til omsætning og omkostninger i de kompensationsordninger, der findes i regeringens hjælpepakker, men det kræver, at du nøje overvejer fordele og ulemper. Vis, hvad krisen koster dig – måned for måned.

De fleste banker ønsker at lægge en langsigtet plan, som er funderet i grundige overvejelser om de emner, der er nævnt oven for. At give kredit én måned ad gangen vurderes sjældent at være holdbart i længden – hverken for dig eller banken. Du risikerer at komme ud ad en tangent, som ikke er holdbar, og så bliver den efterfølgende gæld større – og oprydningen langt sværere. 

I stedet er det en god idé, hvis du på forhånd skaber et overblik, der mindst strækker sig til udgangen af 2020, så du kan opgøre, hvad coronakrisen totalt set kommer til at koste dig. Og det vil være fint, at det bliver gjort op måned for måned. 

Dette vil være et godt grundlag for at kunne lægge en holdbar plan. Det er meget svært under de nuværende omstændigheder, men ud fra nogle antagelser om tidspunkt for, hvornår samfundet genåbnes, bør du gøre et forsøg.

3. Sæt dig i bankens sted – og fremlæg en gennemsigtig plan

Grundlæggende skal du sætte dig i din banks sted: Banken har brug for et overbliksbillede af dig og din virksomhed, og der skal være gennemsigtighed i tallene og dine planer for fremtiden. 

Banken skal kunne se, om du driver en sund og stabil virksomhed. Hvis dette har været tilfældet før coronakrisen, er der stor sandsynlighed for, at banken tror på, at du fortsat er i stand til det - og dermed er der større sandsynlighed for, at man vil hjælpe. Jo bedre forberedt du er, jo mere overbevisende er du, når du fremlægger din sag i banken.

4. Overvej scenarier – blandt andet, om du vil stille øget sikkerhed

Hvis banken føler sig usikker på fremtidsudsigterne for din virksomhed, kan det være, at de foreslår, at du stiller øget sikkerhed til rådighed, mod at banken yder kredit. 

Her kan det være en god idé, hvis du på forhånd har overvejet flere scenarier – og bestemt dig for, hvor din grænse går, så disse beslutninger ikke skal træffes på selve rådgivningsmødet. Hvor meget er du villig til at sætte på spil? Endelig findes der også andre finansieringsmuligheder end bankerne. 

5. Vis, at du har overvejet optimering af din forretning – fx digitalisering

Endelig vil det være en fordel, hvis du har overvejet dine muligheder for at optimere din forretning. 

Måske kan du gøre noget innovativt med dine produkter eller din forretningsmodel. Fx ved at levere ydelsen ad nye digitale kanaler eller i samarbejde med andre. Det kan også være, at du kan gå ind på nye markeder.