Få mere tilbage i elafgift

Mere af elafgiften tilbagebetales

En del af ændringen betyder, at din virksomhed ikke længere skal skelne mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme m.v. 

Fremover kan din virksomhed få hele elafgiften med undtagelse af 0,4 øre/kWh tilbage over momsangivelsen, uanset om elektriciteten er brugt til proces, rumvarme, komfortkøling eller varmt vand. Det er dog en forudsætning for, at du kan få elafgiften tilbage, at din virksomhed er momsregistreret, og du kan alene få elafgiften tilbagebetalt i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms. 

Det betyder, at hvis din virksomhed både har momspligtige og momsfritagne aktiviteter, skal du regulere tilbagebetalingen af elafgift med din fradragsprocent.

Særligt for liberale erhverv

Du har dog fortsat ikke mulighed for at få elafgiften tilbage af elektricitet brugt til proces, hvis du leverer ydelser, som er kendetegnende for disse liberale erhverv:

• Advokater

• Arkitekter

• Bureauer

• Landinspektører

• Mæglere

• Reklamebureauer

• Revisorer

• Rådgivende ingeniører.

Hvis du hører til et af disse erhverv eller leverer ydelser, der er kendetegnende for et af disse, kan du fra 1. januar 2021 få elafgiften tilbage med undtagelse af 0,4 øre/kWh af den el, som er brugt til rumvarme, komfortkøling eller varmt vand. 

Det er dog en betingelse, for at du kan få afgiften tilbage, at virksomheden særskilt har målt den el, der bruges til rumvarme m.v. eventuelt ved at have installeret bi-målere.

Fra 1. januar 2023 vil disse virksomheder dog også kunne få elafgiften tilbage af elektricitet, der er brugt til andre formål end rumvarme, komfortkøling og varmt vand i den momspligtige del af virksomheden.

Beierholm_Elafgift - godtgoerelse

Vandafgift

Vandafgiften hæves med DKK 0,19 pr. m3 fra den 1. februar. 

Det tidligere drikkevandsbidrag på DKK 0,19 pr. m3 blev i 2015 afskaffet med virkning fra 1. januar 2021. Momsregistrerede virksomheder kunne dog få drikkevandsbidraget godtgjort sammen med vandafgiften, så ændringen havde alene betydning for momsfrie virksomheder og privatpersoner. 

Som led i finanslovsaftalen vil vandafgiften stige pr. 1. februar 2021 med DKK 0,19 pr. m3. Det betyder, at vandafgiften fra 1. februar 2021 igen udgør DKK 6,37 pr. m3, lige som den samlede afgift i 2020.  

Din virksomhed har mulighed for at få hele vandafgiften godtgjort i samme omfang, som din virksomhed har fradragsret for moms. Du kan også få godtgørelse af vandafgift, selvom din virksomhed er et af de liberale erhverv. 

Nedenfor finder du også et regneark til beregning af godtgørelse af el- og vandafgift.

Hvis denne nyhed giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, eller du vil høre mere om dine mulighed for godtgørelse af el- og vandafgift, samt hjælp til beregningerne af det du kan få godtgjort, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.