Mere skat på mursten

Kom til gå-hjem-møde og få styr på reglerne i nyt lovforslag om lagerbeskatning af ejendomme.

Beierholm Kolding og Odense giver dig overblik over reglerne i nyt lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance og reglernes betydning for selskaber, som anvender investeringsejendomme til udlejning.

Lovforslaget lægger op til, at de nye regler skal gælde fra 2023 for danske og udenlandske virksomheder, der er omfattet af selskabsskatteloven.

Gå-hjem-mødet er målrettet dig, der er investor eller ejendomsbesidder, og dig der er leder eller skatteansvarlig i en virksomhed med ejendomsportefølje over eller lige under 100 mio. kr.

Program

14.00 – 14.15 Velkomst

Indlæg ved Skatterådgiver, Ole Møller Lauritzen og Leder af erhvervsskat hos Beierholm, Martin Engstrøm Skytte:

14.15 – 15.00 Skattemæssige overvejelser som investor eller ejendomsbesidder

Få overblikket over regler og konsekvenser, når beskatning af selskabers ejendomsavance ændres samt viden om, hvilke virksomheder der bliver omfattet af den nye lov, særregler og værdiansættelse.

15.00 – 15.15 Pause og netværk

15.15 – 16.00 Undgå overraskelser i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering

En gennemgang af de forhold, der relaterer sig beløbsgrænsen på 100 mio. kroner, og som du skal være opmærksom på i forbindelse med f.eks. regnskaber, generationsskifte og omstrukturering.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men antallet af pladser er begrænset. Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet her på siden.

30. august 2022
Kl. 14.00
Beierholm Kolding

Birkemose Allé 19
6000 Kolding