EU-varesalg B2B - Husk at indberrete to steder!

I den forbindelse sender Skattestyrelsen breve ud til omkring 10.000 danske virksomheder, som efter styrelsens vurdering har lavet fejl i indberetningerne vedrørende EU-varesalg.

Salg uden moms til virksomheder i andre EU-lande

Danske virksomheder skal som udgangspunkt ikke opkræve moms ved salg af varer til virksomheder i andre EU-lande. Det er en betingelse, at den danske sælger er i besiddelse af køberens gyldige EU-momsnummer, samt at varerne fysisk sendes ud af Danmark.

Varesalget skal angives på den danske virksomheds momsangivelse under rubrik B-varer. Dette volder ikke problemer for de fleste virksomheder, men mange glemmer, at varesalget også skal indberettes i et andet system i TastSelv Erhverv – nemlig systemet ”EU-salg uden moms” (det system, som tidligere blev kaldt for ”listesystemet”).

Den ekstra indberetning til systemet ”EU-salg uden moms” er meget vigtig, fordi disse indberetninger bliver delt med myndighederne i de øvrige EU-lande. På den måde er systemet et hjælpemiddel i forbindelse med myndighedernes kontrol til at sikre, at køberen afregner moms i det EU-land, hvor varerne sendes til.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at indberetning til systemet ”EU-salg uden moms” skal ske hver måned (senest d. 25. i måneden efter). Indberetningsfristen følger dermed ikke virksomhedens frist for angivelse af moms for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder.

Der skal kun indberettes for en periode, hvis der i perioden har været EU-salg. Der skal altså ikke laves en nul-indberetning. Der skal derimod indberettes til systemet ved såvel salg af varer, visse ydelser og ved trekantshandel, hvor den danske virksomhed agerer som mellemmand.

Det er muligt at ansøge om tilladelse til kun at indberette til ”EU-salg uden moms” én gang i kvartalet. Dette kan tillades, hvis virksomheden kun sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, eller hvis det kvartalsvise varesalg til virksomheder i andre EU-lande er under DKK 400.000. Ansøgning om tilladelse til kvartalsvis indberetning sker via TastSelv Erhverv.

Beierholm rådgivning og revision 27

Brev fra Skattestyrelsen

I forbindelse med oplysningskampagnen skriver Skattestyrelsen i første omgang til ca. 10.000 danske virksomheder. I brevet bedes virksomheden kontrollere og indberette korrekt til systemet ”EU-salg uden moms” for perioden 1. januar 2020 og frem til d. 31. oktober 2020.

Indberetningerne til systemet skal ske inden d. 25. november 2020. Hvis ikke virksomheden får indberettet inden denne frist, risikerer den, at Skattestyrelsen vil efteropkræve 25% dansk moms af værdien, som virksomheden har angivet på momsangivelsens rubrik B-varer. Hertil kommer et rykkergebyr på DKK 65.

Hvis din virksomhed sælger varer (eller ydelser) uden moms til virksomheder i andre EU-lande, anbefaler vi at få tjekket op på, om der i 2020 er sket korrekt indberetning af salget på både momsangivelsen og til systemet ”EU-salg uden moms”. Det gælder, uanset om virksomheden har fået brev fra Skattestyrelsen eller ej.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.