Er det begyndelsen på enden af corona?

I første omgang skal du bare puste ud. Nyde sommeren og – for manges vedkommende – holde ferie. Det har været en anstrengende tid. Et hårdt år at komme igennem. Der har været mange omstillinger og ændringer. Mange aflysninger og mange dage med bekymring og usikkerhed om fremtiden. Både for mennesker og for forretning. For nogle er uvisheden endnu ikke ovre.

Sommerhilsen fra
Adm. direktør Søren V. Pedersen, Beierholm

En opdateret forretningsmodel efter corona?

Efter sommeren kan du arbejde videre med de gode erfaringer, det seneste halvandet år forhåbentlig også har budt på. Corona har krævet, at mange skulle tænke alternativt og finde nye veje for deres virksomhed: Nye produkter, nye distributionskanaler, nye strategiske alliancer og nye måder at samarbejde på. Og noget af det nye, der blev opfundet og afprøvet under corona, er sikkert værd at tage med i fremtiden. Så brug sommeren til at evaluere, hvad der har været godt for din virksomhed – og hvad du skal holde op med! Skal din forretningsmodel måske tilpasses nye måder og muligheder? Nu hvor det – forhåbentlig – bliver lyst, der driver os frem for tvang, restriktioner og nedlukning.

 

 

Tættere samarbejde og outsourcing af opgaver

Corona har bragt os hos Beierholm tættere på rigtig mange af vores kunder. Ikke blot de mange virksomheder, vi har hjulpet med ansøgning om hjælpepakker og kompensationsordninger. Vi har også oplevet behov for mere og tættere rådgivning, ligesom vi oplever, at flere og flere begynder at outsource opgaver til os. Virksomhederne ønsker at frigøre tid og ressourcer til at koncentrere sig om udvikling af deres forretning og det, der styrker kerneforretningen.

For nogle handler det også om fleksibilitet og besparelser. Måske har du kun behov for en halvtids bogholder til hverdag, men en fuldtids i én eller to måneder. Eller du har kun lejlighedsvis brug for en økonomichef? Ved at outsource funktionerne kan du bruge dine ressourcer på andre, indtægtsgivende funktioner resten af tiden. Samtidig gør du din virksomhed mindre sårbar for én medarbejders sygedage eller opsigelse. Du kan være tryg ved, at du overholder betalingsfrister og andre deadlines. Corona har også vist, hvor hurtigt verden kan ændre sig – og hvor krævende det kan være at følge med i nye regler og krav, hvis bogholderiet ikke er det primære fokusområde.

 

 

Digitale fordele

De digitale værktøjer og onlinesamarbejdet, som mange har øvet og vænnet sig til i løbet af det seneste år, spiller også ind. Det er let at dele informationer og holde overblikket, når begge parter altid kan følge med, online uanset hvor man er. 

Outsourcing er en mulighed for at koncentrere sig om sin forretning og sit fag i forvisning om, at der er styr på løn, pension, indberetningsfrister m.m. – uden at miste følingen med udviklingen. Hos Beierholm opruster vi på både digitale værktøjer og kompetente medarbejdere over hele landet for i højere grad at kunne udføre de opgaver, vores kunder ønsker at outsource.

Bæredygtigheden slår igennem 

Uanset om vi får en Corona-fri hverdag eller ej, vil nogle af de dagsordener, der har været trængt i baggrunden, vende tilbage. Blandt andet bæredygtighed. 

Nogle mindre og mellemstore virksomheder er allerede i gang med at arbejde med bæredygtighed, men alle kommer til at forholde sig til det i den kommende tid. Både for at leve op til myndighedernes krav, men også for at fastholde og udbygge konkurrencekraft. Og for at kunne være leverandør til de større virksomheder, der vil kræve bæredygtige standarder fra hele værdikæden. 

Vi forventer, at denne dagsorden igen får fokus i efteråret. Derfor har Beierholm lanceret ydelsen Bæredygtighed & Ansvarlighed, som på en enkel og handlingsorienteret måde hjælper dig i gang med arbejdet med bæredygtighed. Og vi kan allerede nu love, at vi efteråret igennem vil inspirere yderligere til, hvordan du på en enkel og overskuelig måde kommer i gang med bæredygtighedsområdet.

 

 

Men det bliver først til efteråret. Lige nu skal det blot hedde:

God sommer til alle!

Venlig hilsen

Søren V. Pedersen
Adm. direktør, Beierholm