COVID-19: Udskydelse af tilbagebetaling af statslige coronalån

Virksomheder har haft mulighed for at søge om rentefrie lån, svarende til afregninger af moms, lønsumsafgift og/eller A-skat og AM-bidrag. Det er dog åbenbart, at det for nogle virksomheder bliver vanskeligt at indfri lånene i takt med, at de forfalder.

Der er derfor opnået politisk flertal for at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, til den 1. april 2022.

Udskydelse af tilbagebetalingsfristerne for lånene giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld, så virksomhederne har mulighed for at oprette en samlet afdragsordning hos Skatteforvaltningen.

Beierholm-1-april-2022.jpg

 

De er herudover enige om - i en midlertidig periode omkring den 1. april 2022 - at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen fra 12 til 24 måneder. Det vil give virksomhederne mulighed for at oprette en samlet og lang afdragsordning for de momslån, som får udskudt tilbagebetalingsfristen til den 1. april 2022, og det A-skattelån, som i forvejen skal tilbagebetales den 1. april 2022. På den måde får virksomheder, der har svært ved at betale et skatte eller afgiftskrav, under visse betingelser mulighed for at udjævne betalingerne over op til 24 måneder ved at oprette en afdragsordning på skattekontoen mod en rente på 0,7 pct. pr. måned.

Samtidig lægger regeringen op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til udgangen af 2021. Muligheden for at kunne yde lån i op til 6 år med 80 til 90% statsgaranti er et sikkerhedsnet for en række af de virksomheder, der grundet den økonomiske påvirkning fra COVID-19 ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår.

Endelig er man enige om at nedsætte loftet for indeståender på skattekontoen fra 100 mia. DKK til 350 mio. DKK fra og med den 1. februar 2022. Nedsættelsen følger af, at den faktiske anvendelse af likviditetstiltagene og det konkrete behov for et højere loft nu kendes, og en nedsættelse af loftet til det faktiske behov begrænser mulighederne for utilsigtet anvendelse.

Regeringen og aftalepartierne anser med denne aftale udfasningen af de statslige likviditetsordninger for endeligt afsluttet.

På Skatteministeriets hjemmeside:

Beierholm - likviditetsovervejelser SMV

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.