COVID-19: A-skattelån til SMV-er åbner snart

Baggrund

Regeringen og et flertal af Folketingets parter indgik den 16. december 2020 en aftale, som blandt andet indeholdt en rentefri A-skattelåneordning for SMV’er, som samlet set kan styrke likviditeten med DKK 6,8 mia. A-skattelåneordningen skal dog forstås derhen, at det drejer sig om både A-skat og AM-bidrag.

Ordningen indeholder ligesom den tidligere åbne momslåneordning mulighed for at ansøge om at låne et beløb af staten frem til den 1. november 2021, uden at der beregnes rente.

Seneste udvikling er, at lovforslaget den 15. januar 2021 blev fremsat af skatteministeren, og at det fremgår af skat.dk, at ansøgningsperioden forventes at løbe fra starten af februar og frem til den 31. marts 2021.

Hvem er omfattet?

De omfattede virksomheder er små og mellemstore virksomheder. I forhold til afregning af A-skat og AM-bidrag er det virksomheder, som normalt afregner A-skat og AM-bidrag i måneden efter lønudbetalingen. Det er virksomheder, som har indeholdt mindre end DKK 250.000 i AM-bidrag eller DKK 1.000.000 i A-skat inden for en 12-måneders periode.

Beierholm signatur

Hvor stort er lånet?

Lånet svarer til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har afregnet den 18. januar 2021 og skal afregne den 29. januar 2021. Dette kan du opgøre således:

OrdningAfregnetBeløb
A-skat og AM-bidrag indeholdt hos lønmodtagere vedrørende december 202018. januar 2021DKK A
A-skat og AM-bidrag indeholdt hos lønmodtagere vedrørende august 2020 (oprindelig afregningsfrist 10. september 2020)29. januar 2021DKK B
Samlet lånebeløb DKK A + B

Virksomheden kan dog ikke få lånet udbetalt, hvis den f.eks. er under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation. Endvidere vil der ske modregning med restancer til det offentlige.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.