COVID-19: Rentefrie lån – rettidig indberetning er vigtig, hvis lånet skal opretholdes

Ved optagelse af lånene var der en række betingelser, der skulle opfyldes, herunder at virksomheden ikke havde en eller flere foreløbige ansættelser, som ikke var erstattet af en indberetning. En foreløbig ansættelse bliver foretaget af Skattestyrelsen, hvis de ikke har fået indberettet moms m.v. rettidigt – i disse tilfælde skønner de selv over et indbetalingskrav og udsender det som en afgørelse til virksomheden (såkaldt FF'er i teknikersprog).

Der er imidlertid også krav om, at virksomheden i låneperioden opfylder de gældende regler, jf. vejledningen på Skattestyrelsens hjemmeside:

”For at kunne få lånet, var det vigtigt, at du havde indberettet korrekt og til fristen. Det var forudsætningen for, at virksomheden kunne søge om at komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke havde indberettet til tiden, ville den ikke kunne komme i betragtning til et momslån. Inden du søgte om et lån, skulle du derudover have bragt dine evt. tidligere udeståender i orden. Det kan fx være, at du skulle erstatte en eller flere foreløbige fastsættelser med en korrekt indberetning.

Hvis virksomheden har fået et lån, men glemmer at indberette fx A-skat og am-bidrag, moms eller punktafgifter rettidigt efterfølgende og dermed får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.”

Skattestyrelsen har telefonisk oplyst, at disse regler administreres hårdt, dvs. uden dispensationsadgang m.v.

De fortolker det endvidere bredt, dvs. at det er uden betydning, hvilken indberetning der er sket for sent, og som har medført en foreløbig ansættelse. Enhver fejl (manglende rettidig indberetning) vil derfor medføre tilbagebetalingspligt.

Bemærk, at betalingen ikke har betydning ift. lånet.

I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på Skattestyrelsens sædvanlige procedure.

For flere indberetningstyper vil der dagen efter fristen blive udsendt en mail, hvor der gøres opmærksom på den manglende indberetning. Efter nogle dage vil der blive udsendt et brev med en foreløbig ansættelse. Det er dette brev, som bevirker, at eventuelt lån forfalder til betaling (brevene er systemmæssigt koblede, dvs. fremsendelse af ansættelsesbrevet medfører automatisk et brev om, at lånet er opsagt).

Opdages den manglende indberetning i tide, vil det derfor være muligt at rette op på fejlen, og lånet vil fortsat kunne opretholdes.

Hvis virksomheden derimod ikke når at få rettet fejlen, inden der modtages et ansættelsesbrev, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Det er derfor særdeles vigtigt for virksomheder med COVID-lån at sikre, at indberetninger sker rettidigt.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.