COVID-19: Hjælpepakker udvides og forlænges til 1. februar

Som noget nyt kommer hjælpepakkerne nu også til at omfatte leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Desuden er der nye puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet. 

Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt tirsdag aften, mens Danmark har ramt den anden bølge af COVID-19-pandemien. Det fik i sidste uge Regeringen til endnu engang at skærpe de allerede indførte restriktioner af samfundslivet. 

Og Beierholms revisorer og specialister sidder klar til at rådgive dig, der er ramt af de nye restriktioner.

Virksomheder

Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
  • Faste leverandører til pelsdyravlere kan f.eks. være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.
  • Genåbning af rentefri momslåneordning for små og mellemstore virksomheder vedrørende moms betalt 2. marts 2020 for virksomheder, der endnu ikke har søgt, og samtidigt udskydes tilbagebetalingstidspunktet fra 1. april til 1. november 2021.

Kulturområdet

En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til den 31. januar 2021.

  • Ny kompensationsordning på 60 millioner kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.
  • Der afsættes yderligere i alt 450 millioner kroner til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten samt 50 millioner kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.
  • Hertil kommer 25 millioner kroner til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.
  • Som et nyt initiativ oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.