COVID-19: Hjælpepakker er forlænget

Samtidig blev hjælpepakkerne også forlænget tilsvarende.

Desværre medfører den fortsatte spredning af COVID-19, at det stadigvæk er nødvendigt med restriktioner, selvom vaccination af den danske befolkning er påbegyndt.

Senest blev de ”hårde” restriktioner med bl.a. tvangslukning af restaurationer forlænget med 3 uger til den 7. februar 2021. Det skete den 13. januar 2021.

Dele af erhvervslivet er hårdt presset af disse restriktioner og har brug for al den hjælp, de kan få. Imidlertid er det frustrerende at opleve, at det den 20. januar 2021 f.eks. endnu ikke var muligt at ansøge om den forlængede periode vedrørende lønkompensation. Og når det så samtidig er blevet kraftigt antydet, at restriktionerne bliver forlænget yderligere efter den 7. februar 2021, kan man godt frygte, at når perioden frem til den 7. februar 2021 åbner, så er restriktionsperioden allerede forlænget.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har dog aftalt tidligere, at hjælpepakkerne bliver forlænget, så længe de ”hårde” restriktioner er gældende, og foreløbig er lovgivningen bag hjælpepakkerne på plads frem til den 28. februar 2021. Vi håber på, at de forventede forlængelser af restriktioner ud over den 28. februar 2021 håndteres i bedre tid, så lovgivningen bag hjælpepakkerne følger med i bedre takt. Det vil først og fremmest være til glæde for de pressede virksomheder, men også både for medarbejderne i Erhvervsstyrelsen og os som rådgivere.

Beierholm rådgivning og revision 47

Beierholm kan hjælpe dig

Hvis din virksomhed oplever indtjeningsnedgang som følge af COVID-19, så tag fat i din revisor for rådgivning om hjælpepakkerne, og hvilken dokumentation vi forventer, der er nødvendig for at kunne ansøge.

Vi kender først de endelige forhold, når der åbnes for ansøgningerne på virk.dk, men kan hjælpe dig med at navigere og skabe overblik over din virksomheds situation lige nu.

Du kan finde yderligere information i vores overblik over udvalgte hjælpepakker her.

I dette overblik fremgår også andre tiltag, der er gennemført, herunder f.eks. udskudt afregning af A-skat og AM-bidrag.