COVID-19 - De generelle hjælpepakker genåbnes

Dette tiltag vil sikre, at mindre og mellemstore virksomheder i hele landet vil kunne opfylde ansøgningsbetingelserne, selvom de ikke er tvangslukket.

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de 3 ”store” ordninger generelt målrettet selvstændige og erhvervslivet.

Nedenstående orientering er udarbejdet den 11. december 2020 og indeholder de oplysninger, som var kendt på det tidspunkt.

Hvilke ordninger er genåbnet?

De generelle ordninger, hvor det ”blot” kræves, at virksomheden oplever en påvirkning fra COVID-19 på minimum30%, blev udfaset over sommeren, da restriktioner var mindre omfangsrige end i marts, hvor de generelle ordninger blev indført. På baggrund af nedlukningen af nu i alt 69 kommuner har et flertal af Folketingets partier besluttet at genåbne de generelle ordninger for hele landet.

De generelle ordninger vil indtil videre gælde fra den 9. december 2020 til den 3. januar 2021. Der er dog enighed om, at disse ordninger forlænges, hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021.

De 3 ”store” ordninger, som oftest anvendes af mindre og mellemstore virksomheder, er oplistet nedenfor. Der er endnu ikke offentliggjort ansøgningsfrister for disse ordninger. Det er i øvrigt vigtigt at huske på, at samme omkostning ikke må dækkes flere gange af de forskellige ordninger, ligesom myndighedernes fokus mod snyd og tilhørende sanktionsmuligheder er skærpet.

OrdningEffektPraktisk
Kompensation for faste omkostninger

Små virksomheder, som har mindre end 50 medarbejdere, og omsætning ikke overstiger DKK 75 mio. om året, samt som oplever mere end 30% nedgang i omsætningen, kan ansøge om kompensation af faste omkostninger.

 

Kompensationsprocenter for faste omkostninger er:

Påbudt fuldt lukket: 100%

Omsætningsnedgang 80%-100%: 90%

Omsætningsnedgang 35%-80%: Trappeskala 45%-85%

Omsætningsnedgang 30%-35%: 40%

Maksimal kompensation forventes at kunne udgøre DKK 22,5 mio. pr. virksomhed.

Store virksomheder har også mulighed for at ansøge om ordningen, men dette sker med en reduceret kompensationsprocent.

 

Ansøgning vil skulle ske på virk.dk.

 

Der er krav om revisorerklæring (medmindre der ansøges efter light-ordning med maksimal støtte på DKK 50.000 pr. måned til stedbundne omkostninger). Revisorerklæring vil være støtteberettiget med 80%.

 

Der skal mindst være faste omkostninger på DKK 4.000 pr. måned i den periode, der ansøges om.

 

Læs mere hos Erhvervsministeriet.

”Lønkompensation” til selvstændige m.fl. og freelancere

Selvstændige m.fl. med op til 25 fuldtidsansatte samt freelancere, som oplever mere end 30% nedgang i omsætningen relateret til COVID-19, kan ansøge om kompensation for omsætningsnedgang.

 

Staten kompenserer 90% af omsætningstabet (100% i perioder, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, hvis der ikke er omsætning). Dog maks. DKK 23.000 pr. måned.

Ansøgning vil skulle ske på virk.dk.

 

Begrebet ”selvstændige” omfatter f.eks. også ejerdrevne virksomheder i ApS-form, hvor der dog bl.a. er krav om minimum 25% ejerskab.

 

Nedgang opgøres i forhold til tilsvarende periode sidste år. Der vil ifølge det oplyste blive foretaget efterkontrol.

 

Læs mere hos Erhvervsministeriet.

Lønkompensationsordning for hjemsendte lønmodtagere

Alle virksomheder, der står for at opsige mere end 30% eller mere end 50 personer pga. COVID-19, kan ansøge om lønkompensation.

 

Staten kompenserer 75% af lønnen til virksomheden. Dog maks. DKK 30.000 pr. måned. For timelønnede er kompensationen 90%, dog maks. DKK 30.000 pr. måned.

 

Medarbejderne kan ikke opsiges og må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden. Muligheden for kompensation løber henover juleferien, hvor der er flere fridage, og derfor vil virksomhederne ikke modtage kompensation for 3 dage.

Ansøgning vil skulle ske på virk.dk.

 

Krifa har udarbejdet en skabelon, som kan bruges over for medarbejderne, men det er ikke et krav for at kunne ansøge, at der foreligger denne skrivelse.

 

Til forskel fra tidligere generel ordning, så kan ansøgning opdeles på P-numre (arbejdssteder) i stedet for hele virksomheden.

 

Der vil være krav om, at det senere skal dokumenteres, eventuelt med en revisorerklæring, at kravene er opfyldt.

 

Læs mere hos Erhvervsministeriet.

 

Yderligere information

Hvis din virksomhed oplever indtjeningsnedgang som følge af COVID-19, så tag fat i din revisor for rådgivning om hjælpepakkerne og hvilken dokumentation, som vi forventer, der er nødvendig for at kunne ansøge.

Vi kender først de endelige forhold, når der åbnes for ansøgningerne på virk.dk, men kan hjælpe dig med at navigere og skabe overblik over din virksomheds situation lige nu.

En uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker her.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.