COVID-19 - Danske Øresundspendlere

Hvis man på grund af COVID-19 har øget antal hjemmearbejdsdage  i Danmark, kan det betyde, at man ikke længere kun skal beskattes i Sverige af lønindkomsten fra den svenske arbejdsgiver.

Den særlige Øresundsaftale mellem Danmark og Sverige skal iagttages i denne forbindelse. 

Øresundsaftalen

Det følger af Øresundsaftalen, at en person, som:

 • Bor i Danmark og 
 • Normalt udfører arbejde i Sverige for en svensk arbejdsgiver 

under visse betingelser beskattes i Sverige, selvom arbejdet faktisk er udført i Danmark eller i et tredjeland.

Øresundsaftalen – betingelser

Efter Øresundsftalen kan hele lønindkomsten beskattes i Sverige, hvis:

 • Arbejdet i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders periode
 • Arbejdet i Danmark udføres hjemme på egen bopæl/fritidsbolig m.v., eller at arbejde i Danmark eller i et tredjeland udgør tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. Der kan f.eks. være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

Opgørelsen af 3-måneders-perioden skal forstås således:

 • Arbejdet i Sverige skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i hver 3-måneders periode. Det betyder, at antallet af arbejdsdage i Sverige skal sættes i forhold til det samlede antal abejdsdage i enhver 3-måneders periode
 • Ved opgørelse af arbejdstiden skal ferie- og sygedage medregnes som arbejdsdage i Sverige
 • Almindelige ugentlige fridage, såsom weekends, helligdage samt afspadseringsdage uden arbejde indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage
 • Arbejde, blot en del af dagen i Sverige, tæller for en fuld arbejdsdag i Sverige
 • En 3-måneders periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.

Eksempel – 3-måneders periode, beskatning af hjemmearbejdsdage m.v. i Sverige

En person arbejder normalt i Sverige uden hjemmearbejdsdage i Danmark.

På grund af COVID-19 har personen arbejdet hjemme på sin bopæl i Danmark fra 13/3 2020 til 14/4 2020.

Opgørelse vedrørende 3-måneders-perioden fra 1/3-2020 til 31/5-2020:

 • Marts, 22 arbejdsdage: 9 dage i Sverige og 13 dage i Danmark
 • April, 19 arbejdsdage: 13 dage i Sverige og 6 dage i Danmark
 • Maj, 19 arbejdsdage: 19 dage i Sverige og 0 dage i Danmark.

60 arbejdsdage i alt i perioden: 41 dage i Sverige og 19 dage i Danmark.

Betingelserne er dermed opfyldt. 

Når betingelserne i Øresundsaftalen er opfyldt i en 3-måneders periode, betyder det, at alle hjemmearbejdsdage m.v. i de pågældende 3-måneders-perioder skal beskattes i Sverige.

Dansk beskatning af løn for hjemmearbejdsdage i Danmark

Hvis kravet om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Sverige ikke er opfyldt i nogen 3-måneders periode, skal løn optjent i disse perioder fra hjemmearbejdsdage og andet arbejde uden for Sverige beskattes i Danmark.

Bemærk, at 3-måneders-perioden ikke nødvendigvis opgøres ud fra hele kalendermåneder. 

Opgørelsen af den første og sidste måned kan ske med udgangspunkt i hver dag i måneden. F.eks. kan en 3-måneders periode være fra den 8. januar til den 7. april eller fra den 15. januar til den 14. april.

For de øvrige måneder tages udgangspunkt i kalendermåneder, medmindre opfyldelsen af 50%’s arbejdstid i Sverige kan ske ud fra opgørelse af en anden 3-måneders periode end kalendermåneden. 

En kalendermåned kan henføres til flere 3-måneders-perioder, og en 3-måneders periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.

Hvis mindst halvdelen af arbejdstiden kan henføres til Sverige i en given 3-måneders periode, skal hele lønnen denne periode fra den svenske arbejdsgiver beskattes i Sverige.

Eksempel – 3-måneders periode, beskatning af hjemmearbejdsdage m.v. i Danmark

På grund af COVID-19 får en person øget hjemmearbejde i marts, april, maj og juni.

Arbejdsdagene fra januar til juli fordeler sig som følger:

 • Januar, 21 arbejdsdage: 21 dage i Sverige og 0 dage i Danmark
 • Februar, 20 arbejdsdage: 10 dage i Sverige og 10 dage i Danmark
 • Marts, 22 arbejdsdage: 11 dage i Sverige og 11 dage i Danmark
 • April, 20 arbejdsdage: 0 dage i Sverige og 20 dage i Danmark
 • Maj, 19 arbejdsdage: 9 dage i Sverige og 10 dage i Danmark
 • Juni, 21 arbejdsdage: 12 dage i Sverige og 9 dage i Danmark
 • Juli, 23 arbejdsdage: 23 dage i Sverige og 0 dage i Danmark.

Hjemmearbejdsdagene i februar og marts vil blive beskattet i Sverige, fordi mere end halvdelen af arbejdstiden kan henføres til arbejdsdage i Sverige i 3-måneders-perioden januar, februar og marts. Der er i perioden 42 arbejdsdage i Sverige og 21 i Danmark.

De 20 hjemmearbejdsdage i april opfylder i det eksempel ikke kravet om at kunne indgå i nogen 3-måneders periode, hvor arbejdet i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden. 

I perioden februar, marts og april (62 arbejdsdage) har personen haft 21 dage i Sverige og 41 dage i Danmark. I perioden april, maj og juni (60 arbejdsdage) har personen haft 21 arbejdsdage i Sverige og 39 i Danmark. 

Det forudsættes i eksemplet, at hjemmearbejdsdagene i februar ligger i sidste halvdel af måneden, og hjemmearbejdsdagene i juni ligger første halvdel af måneden. 

Fra og med maj måned opfylder personen igen kravet om, at mindst halvdelen af arbejdstiden er udført i Sverige inden for en 3-måneders periode. 

Der er i perioden maj, juni og juli i alt 63 arbejdsdage, og 44 af disse arbejdsdage kan henføres til arbejde i Sverige.

Der skal i eksemplet f.eks. tages højde for, om den pågældende har holdt ferie i perioden, fordi en feriedag medregnes som en arbejdsdag i Sverige. 

Har den pågældende f.eks. afholdt 10 feriedage i april, skal disse medregnes ved opgørelsen af, om den pågældende de enkelte dage på denne måde opfylder kravet om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Sverige. 

Med 10 feriedage i april vil denne periode også kunne opfylde kravet om, at mindst halvdelen af arbejdstiden kan henføres til arbejde i Sverige, da den pågældende i perioden april, maj og juni i så fald anses for at have 31 arbejdsdage i Sverige og kun 29 arbejdsdage i Danmark.

Forskudsopgørelse og oplysningsskema for 2020

Hvis antallet af arbejdsdage med arbejde udført uden for Sverige er af et sådant omfang, at man i en periode skal beskattes af sin løn i Danmark i forbindelse med hjemmearbejdsdage m.v., er det en god ide at få rettet sin danske forskudsopgørelse til. 

Der skal nemlig således foretages en fordeling af lønindkomsten fra den svenske arbejdsgiver fordelt på henholdsvis den del, der er til eksklusiv dansk beskatning, og den del, som Sverige har beskatningsretten til (udenlandsk indkomst).

Det samme skal ske på selvangivelsen/oplysningsskemaet for 2020

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.