COVID-19-ansøgningsfrister - hvornår udløber de?

Der er mange ansøgningsfrister i forbindelse med COVID-19-hjælpepakker m.v. at huske på. Her sætter vi fokus på frister i udvalgte dele af de hjælpepakker m.v., der generelt er målrettet selvstændige og erhvervslivet.

Denne information er udarbejdet d. 22. juni 2020 og indeholder ansøgningsfristerne, som de så ud på det tidspunkt.

Lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse af medarbejdere

Hjælpepakken løber frem til den 29. august 2020, hvor der gives lønkompensation til medarbejdere, som er midlertidigt hjemsendt under bestemte forudsætninger.

Ansøgningsfrist for perioden 9. marts–8. juli 2020 er den 30. juli 2020.

Ansøgningsfrist for perioden 9. juli – 29. august 2020 er pt. ikke fastlagt.

Lønkompensation for selvstændige m.fl. og freelancere

Hjælpepakken løber frem til den 8. august 2020, hvor der gives kompensation for omsætningstab med op til 23.000 kr. pr. måned under bestemte forudsætninger.

Ansøgningsfrist for perioden 9. marts– 8. juli 2020 er den 31. august 2020.

Ansøgningsfrist for perioden 9. juli – 8. august 2020 er pt. ikke fastlagt.

Kompensation for virksomheders faste omkostninger

Hjælpepakken løber frem til den 8. juli 2020 (for nogle virksomheder længere, jvf. målrettet kompensationsordning nedenfor), hvor der gives kompensation af faste omkostninger helt eller delvist under bestemte forudsætninger.

Ansøgningsfrist er den 31. august 2020, men der skal vedlægges en revisorerklæring. Det er derfor vigtigt at gå i gang med at forberede ansøgning sammen med revisor i god tid inden fristen.

Målrettet kompensationsordning for visse virksomheders faste omkostninger

Hjælpepakken løber i perioden 9. juli–31. august 2020, hvor der gives kompensation af visse virksomheders faste omkostninger helt eller delvist under bestemte forudsætninger.

Ordningen mangler statsstøttegodkendelse fra EU.

Ansøgningsfrist er pt. ikke fastlagt, men der skal vedlægges en revisorerklæring. Det er derfor vigtigt at gå i gang med at forberede ansøgning sammen med revisor i god tid inden fristen.

Midlertidig udvidelse af Rejsegarantifondens formål

Hjælpepakken løber frem til d. 31. maj 2020, hvor der ydes lån til sikring af kompensation for rejseselskabers tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i perioden 13. marts – 31. maj 2020.

Ansøgningsfrist for perioden 14. april-31. maj 2020 er den 9. juli 2020, men der skal vedlægges en revisorerklæring.

Det er derfor vigtigt at gå i gang med at forberede ansøgning sammen med revisor i god tid inden fristen.

Der kan ikke længere ansøges for perioden 13. marts – 13. april 2020.

Kompensation for medievirksomheders tab af annonceindtægter

Hjælpepakken løber frem til den 8. juli 2020, hvor der gives delvis kompensation for visse medievirksomheders nedgang i annonceomsætning.

Ansøgningsfrist er den 29. juni 2020, men der skal vedlægges en revisorerklæring. Hvis man ikke har ansøgt, er det derfor vigtigt at gå i gang nu med at forberede ansøgning sammen med revisor.

COVID-19-kautioner

Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit yder kautioner for banklån m.v. for virksomheder ramt af COVID-19 under bestemte forudsætninger.

Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2020. Ansøgningen skal typisk indleveres af bankforbindelse. Det er derfor vigtigt at gå i gang med at forberede ansøgning sammen med bankforbindelse i god tid inden fristen.

Erstatning for aflyste arrangementer

Hjælpepakken løber frem til d. 31. august 2020, hvor der gives kompensation til omkostninger for aflyste arrangementer med over 350 deltagere under bestemte forudsætninger.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2020, men hvis der ansøges om mere end 0,5 mio. kr., skal der vedlægges en revisorerklæring. Det er derfor vigtigt at gå i gang med at forberede ansøgning sammen med revisor i god tid inden fristen.

Momsindbetalinger, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag samt B-skat

Betalingsfristerne er i 2020 udskudt for momsindbetalinger, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag samt B-skat. Der kræves ikke særskilt ansøgning om udskudt betalingsfrist. En oversigt over udskydelser findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kun nogle af angivelsesfristerne er udskudt, og at Skattestyrelsen opfordrer til, at der angives så tidligt som muligt af hensyn til statistiske opgørelser over dansk økonomi.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.