Brexit – International social sikring

EU og Storbritannien indgik den 24. december 2020 en handels- og samarbejdsaftale om de fremtidige forhold efter Brexit, herunder håndteringen af de sociale sikringsrettigheder. 

Ny aftale

Aftalen gælder som udgangspunkt for arbejdsforhold, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere.

Aftalen betyder konkret, at reglerne om koordinering af social sikring fortsætter, men at hvert EU-land skal vælge udstationeringsreglerne for at videreføre reglerne, som vi kender dem i dag efter 1. januar 2021. 

Danmark har sammen med en række andre lande valgt udstationeringsreglerne. 

Bemærk, at reglerne ikke gælder for alle socialforsikringsydelser. 

Hvad betyder det så?

Helt overordnet betyder det for pendlere og udstationerede fra Danmark til Storbritannien, at koordineringen af den sociale sikring fortsætter.

For nye situationer gælder dog, at man under udstationering alene kan være omfattet af dansk social sikring i op til 2 år og dermed ikke længere søge om et yderligere 1 år, som man kunne tidligere.

For pendlere (MultiState Workers), der arbejder både i Danmark og UK og evt. andre EU/EØS-lande, gælder, at der fortsat kan søges om dansk social sikring for danske medarbejdere. 

Allerede igangværende udstationeringer, der ikke er udløbet, kan fortsætte. 

Beierholm brexit

Vores bemærkninger

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på den nye aftale om social sikring for arbejdsforhold, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere, men også allerede igangværende udstationeringer og pendlersituationer. 

Derudover skal man være opmærksom på, at aftalen ikke i udgangspunktet regulerer interne forhold mellem EU-/EØS-landene. 

Såfremt en dansk virksomhed udstationerer en britisk statsborger til et andet EU-land, skal der ses nærmere på, hvilke regler der gælder.

Statsborgerskab kan i visse situationer være afgørende. 

Vi anbefaler de danske virksomhed at få set på eventuelle forlængelser og få søgt om disse hos Udbetaling Danmark. 

Vi tager gerne en uforpligtende snak og kan i øvrigt henvise til relevante samarbejdspartnere, for så vidt angår Brexit og f.eks. herunder immigrationsforhold m.v. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.