Ansvarlig ledelse, også ved COVID-19 hjælpepakker

Rentefrie moms- og A-skattelån er en velkommen del af hjælpepakkerne. Kombineret med udskydelse af moms og A-skat kan virksomhederne have en kunstig god fornemmelse af likviditet. Mange virksomheder har svært ved at skabe overblik over deres reelle økonomiske situation, og det er naturligt nok i en turbulent tid med uvished om nedlukning og genåbning.

Det er dog vigtigt for virksomhederne at have overblik over den fremtidige likviditet, da ledelsen ellers kan ifalde straf- og erstatningsansvar, hvis virksomheden efterfølgende lukker, uden at alle får deres penge.

Beierholm mennesker i møde.jpg

Lån og kreditter under COVID-19

I øjeblikket har mange virksomheder en stram likviditet. Dette skyldes ofte restriktioner som følge af COVID-19, men kan også have andre årsager. Det er netop nu og i nærmeste fremtid muligt for mange virksomheder at optage rentefrie moms- og A-skattelån. Lånene er lavet til virksomheder med stram likviditet, men der er stadig tale om lån, og dermed penge, der skal betales tilbage.

Ledelsens pligter

Som ledelse skal du være opmærksom på, at virksomheden realistisk set skal kunne opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser, herunder betale optagne lån ved forfald. Ledelsen skal således indstille driften, når der ikke er realistisk mulighed for at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser.

Hvis ledelsen ikke har det nødvendige overblik over virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser og muligheden for at betale disse ved forfald, så har ledelsen en pligt til straks at skaffe sig dette overblik. Manglende overblik medfører, at ledelsen ikke kan leve op til sin pligt om at påse, at virksomheden har et tilstrækkeligt kapitalberedskab, og at der ikke drives underskudsgivende forretning for kreditorernes penge.

Straf- og erstatningsansvar

Ledelsen kan ifalde straf- og erstatningsansvar, hvis virksomhedens drift fortsætter, og dette er til skade for kreditorerne, herunder det offentlige.

Vi vil derfor opfordre ledelsen i kriseramte virksomheder til at sikre sig, at der er det nødvendige overblik, f.eks. gennem likviditetsbudgetter, så man ikke efterfølgende ifalder ansvar.

Hvordan får jeg overblikket?

Tag en snak med din revisor om, hvad du skal bruge til at styre virksomheden i denne vanskelige tid, og hvilken effekt hjælpepakkernes lån og kreditter har på din likviditet. Beierholm kan eventuelt assistere ledelsen med at udarbejde f.eks. likviditetsbudgetter, så der skabes det nødvendige overblik.