Aktiesparekontoens fordele og ulemper

Aktiesparekontoen kan især være en god mulighed, hvis du:

  • er ny på aktiemarkedet
  • investerer mere kortsigtet
  • har taget hul på din pensionstilværelse. 

Investerer du derimod langsigtet, og er du måske mere etableret på investeringsmarkedet, er aktiesparekontoen mindre attraktiv, men kan eventuelt bringe værdi som en mindre del af en samlet investeringsstrategi.

Beierholms investerings- og finansieringsspecialister giver dig her et overblik over aktiesparekontoens fordele og ulemper.


Du opnår en lavere skattesats 

Aktiesparekontoen så dagens lys i 2019 og er en investeringsform, du kan gøre brug af, hvis du vil investere i enkelt aktier og aktiebaserede fonde (så længe de er registreret på Skattestyrelsens såkaldte positivliste). Aktiesparekontoen er sat i verden for at gøre det mere attraktivt for dig at investere, og efter en række justeringer i aktiesparekontoens første leveår, er den blevet mere interessant at benytte for visse investorer. 

Bl.a. er beløbsgrænsen for indskud hævet til 100.000 kr. - pr. 1. januar 2021 er det regulerede indskudsloft helt præcist 102.300 kr. Og skulle dine aktier falde i værdi, kan du indskyde yderligere, indtil du igen rammer indskudsloftet.

Du kan have én aktiesparekonto og en af de store fordele ved den er en lavere skattesats. Den lyder på 17 pct., mens aktieindkomst i andre sammenhænge beskattes med 27 pct. op til en aktieindkomst på 56.500 kr. og 42 pct. af alt derover. 


En mere enkel beskatningsmodel

Udover en lavere skattesats har aktiesparekontoen også den fordel, at du ikke skal bekymre dig så meget om selve indberetningen af den skat, der er forbundet med dine investeringer. Det er altså nemmere at håndtere, hvilket især kan være en fordel, hvis du er ny på investeringsmarkederne. 

Aktiesparekontoen har således sit eget lukkede kredsløb, hvor dit afkast årligt beskattes. Det er en såkaldt lagerbeskatning og kan sammenlignes med måden, det fungerer på, i en pensionsordning. 

Uanset om du har realiseret en gevinst eller ej, er der altså en beskatning en gang årligt. Og er der et tab, kan dette fremføres, hvilket du kan udnytte, når du igen har en gevinst. 

Køber du aktier udenom en aktiesparekonto, skal du også selv føre regnskab. Skattestyrelsen hjælper dig og modtager automatisk dine oplysninger, når du køber og sælger, men du bør dog altid selv kontrollere, at oplysningerne er rigtige. Der kan være situationer, f.eks. hvis aktierne laver et split, hvor det udfordrer Skattestyrelsens systemer. Så du skal løbende notere og kontrollere afkastet i din årsopgørelse. Det er lidt mere krævende, dog primært når du starter med at investere.


Bedst egnet til den korte bane

Aktiesparekontoens beskatningsmodel har størst værdi, hvis du ikke har aktierne i en længere årrække. Altså hvis du er mere kortsigtet i dine investeringer. Her betyder den årlige lagerbeskatning nemlig mindre.

Investerer du derimod med en lang tidshorisont, er det typisk mere fordelagtigt med realisationsbeskatning, som er gældende, når du investerer uden for aktiesparekontoen. 

Her betaler du først skat, når du realiserer en gevinst. Men på samme vis får du også kun fradrag, hvis du realiserer et tab. Så længe en gevinst eller et tab ikke realiseres, påvirker det altså ikke din skat. 

Derfor vil aktiesparekontoens årlige beskatning ikke tiltale alle investorer, selvom skattesatsen er lavere. Har du i forvejen aktieindkomst, der overstiger grænsen for de 27 pct. (kr. 56.500 pr. person kan overføres mellem ægtefæller), så kan aktiesparekontoen være et godt supplement.


Mindre modregning kan tale for

Udover en lavere skattesats og en mere enkel beskatningsmodel har aktiesparekontoen den fordel, at den ikke modregnes i sociale ydelser på samme på samme vis som anden investering.

Det kan gøre aktiesparekontoen attraktiv, hvis du har taget hul på din pensionstilværelse, da du som udgangspunkt ikke bliver modregnet i visse ydelser som eksempelvis dit folkepensionstillæg eller din boligydelse. Dog tæller værdien med som en del af formuen, når der skal beregnes eks. ældrecheck. 


Start med at fastlægge din investeringsstrategi

Summa summarum så har aktiesparekontoen sine fordele og kan være en god mulighed, hvis du ønsker at investere noget af din opsparing i aktier. Den er nemmere at håndtere, end hvis du investerer i frie aktier uden om aktiesparekontoen, og er du kortsigtet, og måske pensionist, er skatteforholdene fordelagtige. 

Men den har altså også sine begrænsninger. Som udgangspunkt er langsigtet investering og risikospredning altid vigtige parametre for et løbende stabilt afkast, og i den sammenhæng giver aktiesparekontoens rammer dig ikke en mere sikker investering.

Den tilbyder nogle fordelagtige økonomiske rammer og overskuelighed, men egner sig altså især til visse investeringstyper. Og husk så på, at en enhver form for investering bør starte med at kortlægge en investeringsstrategi med afsæt i din risikovillighed, og så kan aktiesparekontoen måske vise sig at være fordelagtig at inddrage som en del af din samlede investeringsstrategi.