Ændrede regler for beskatning af fri bil

Folketinget har indført en omlægning af registreringsafgifterne, der tilgodeser ”grønne biler”. Særligt bliver plug-in-hybrid biler væsentligt billigere at anskaffe, herunder i særlig grad de lidt dyrere plug-in-hybrider i segmentet Audi A6, BMW 5-serie eller Mercedes E-klasse.

Samtidig er der indført ændrede regler for beskatning af fri bil, der også tilgodeser ”grønne biler” i dette segment. 

Ændrede procentsatser

Den skattepligtige værdi af fri bil har i mange år skulle opgøres som 25% af bilens beskatningsgrundlag op til DKK 300.000 og 20% af grundlaget derover. 

Beregningsprocenterne ændres fremadrettes gradvist med ½ procentpoint pr. år. 

I tabellen nedenfor har vi illustreret ændringerne:

ÅrGrundlag < DKK 300.000 Grundlag > DKK 300.000
01.01. - 30.06.202125%20%
01.07. - 31.12.202124,5%20,5%
202224%21%
202323,5%21,5%
202423%22%
202522,5%22,5%

 

Fra 2025 vil der således kun være én sats på 22,5%, som skal beregnes af hele bilens værdi, og knækgrænsen på DKK 300.000 udgår. Ændringerne tilgodeser biler med beskatningsgrundlag under DKK 600.000, der samlet set får en lavere skattepligtig værdi. Mindstegrundlaget på DKK 160.000 vil stadig gælde. 

Ændret miljøtillæg

Til den beregnede skattepligtige værdi af fri bil skal man tillægge det såkaldte miljøtillæg. Miljøtillægget svarer til ejerafgiften på den konkrete bil (eksklusiv eventuel udligningsafgift). Hidtil har miljøtillægget skulle tillægges med plus 50% (i alt 150%). 

Da miljøtillægget er baseret på bilens brændstoføkonomiske evner, bliver miljøtillægget tillagt en større værdi i den fremtidige beregning af fri bil. 

ÅrMiljøtillæg
01.01. - 30.06.2021150%
01.07. - 31.12.2021250%
2022350%
2023450%
2024600%
2025700%

 

Miljøtillægget stiger, uanset hvilken type bil der stilles til rådighed, men for særligt benzin- og dieselbiler, der ikke kører ret langt på literen, vil tillægget være størst. 

Ladestandere bliver skattefrie

Hvis man efter de gældende regler fik en ladestander stillet til rådighed af sin arbejdsgiver på den private bopæl, skulle ladestanderens værdi medregnes til den skattepligtige værdi af fri bil. Hvis medarbejderen senere købte eller fik foræret ladestanderen, skulle medarbejderen beskattes af markedsværdien på dette tidspunkt. 

Fremover kan arbejdsgiveren sætte en ladestander op på medarbejderens bopæl, uden at dette medfører beskatning for den ansatte. Arbejdsgiveren kan også forære ladestanderen til medarbejderen, uden at dette medfører beskatning. Det kræver dog, at medarbejderen har haft fri bil til rådighed i minimum 6 måneder. 

Hvornår træder reglerne i kraft?

De ændrede regler træder i kraft pr. 1. juli 2021. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.