TP-dokumentationspligt opretholdt for visse danske transaktioner

TP-dokumentation for danske transaktioner

Dokumentationsforpligtelsen for danske selskaber er opretholdt, hvor ét af de danske selskaber i de kontrollerede transaktioner er underlagt andre danske lempeligere beskatningsformer. Dvs. at det ene selskab er underlagt kulbrinte-, tonnage-, andels- eller foreningsbeskatning eller alternativt helt skattefritaget. Den meste lempelige beskatningsform omfatter bl.a. kommuner.

Kommunalt ejet forsyningsselskab (evt. forsyningskoncern)

Mange kommuner har eksempelvis af lovgivningsmæssige årsager skilt en del af sine forsyningsområder ud i selskabsform, eksempelvis i et vandforsyningsselskabs. Kommunen selv og kommunens institutioner, eks. folkeskoler, plejehjem m.v. aftager vand fra vandforsyningsselskabet. Da kommunen er en juridisk person, der udøver bestemmende indflydelse over forsyningsselskabet, skal kommunen sammen med forsyningsselskaberne anses for at udgøre en ”koncern”, og det betyder sædvanligvis, at grænsen på 250 fuldtidsansatte for koncernen overskrides.

Da vandforsyningsselskabet har leverancer til kommunen, som er skattefritaget, medfører det TP-dokumentationspligt for de kontrollerede transaktioner med kommunen. Det er kun transaktionerne med kommunen og dens institutioner, der fortsat er dokumentationspligtige. Kommunen er som tidligere nævnt skattefritaget og skal hermed ikke udarbejde TP-dokumentation for transaktioner med forsyningsselskaberne.

Koncerner relateret til landbruget

En anden situation er, hvor eksempelvis en grovvarekoncern, mejerikoncern, slagterikoncern etc. er organiseret med et Amba som moderselskab, der er kooperationsbeskattet. Ofte pga. skattemæssige årsager er en række af medlemsydelserne udskilt til særskilte datterselskaber, der er almindeligt selskabsbeskattede.

I denne situation vil både det kooperationsbeskattede moderselskab og datterselskaberne (fortsat) være dokumentationspligtige af transaktioner til/fra det danske kooperationsbeskattede selskab, men datterselskaberne vil ikke længere være dokumentationspligtige af transaktioner med danske selskabsbeskattede (søster-) selskaber.

Beierholm-finger-rører-paragraf-december-2021

Kontrollerede transaktioner med et tonnagebeskattet selskab

En tredje situation er, hvor et dansk selskab har transaktioner med et dansk tonnagebeskattet selskab.

I denne situation er både det tonnagebeskattede selskab og de koncernforbundne almindeligt beskattede selskaber forpligtet til at udarbejde TP-dokumentation for deres indbyrdes danske transaktioner.

Sammenfatning

Lempelsen for kontrollerede transaktioner mellem danske selskaber (juridiske personer) gælder kun, når almindeligt selskabsbeskattede danske selskaber har transaktioner med hinanden.

Behov for assistance

Har du behov for assistance i forbindelse med etablering eller opdatering af tidligere års TP-dokumentation, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms Skatteafdeling, men tiden for indsendelse nærmer sig, så vent ikke for længe.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, når du skal i gang med at opdatere TP-dokumentationen. Vi har erfaringen og værktøjer til at styre jer godt igennem processen.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.