Salg af fast ejendom

Forud for et salg af en fast ejendom er det blandt andet vigtigt at få afklaret, hvilke skattemæssige konsekvenser salget vil medføre.

I nogle situationer udløser det beskatning at sælge den private bolig. Det gælder tilfælde, hvor ejendommens areal overstiger 1.400 kvm, når det er muligt at frastykke et areal, og når der kan opnås tilladelse til at bebygge dette areal. I sådanne tilfælde kan man overveje at gennemføre en udstykningsforretning forud for et salg.

Øvrige erhvervsejendomme (ikke næring) vil udløse skat ved salg. Det er ofte muligt at optimere salgssituationen. Kan der eksempelvis opnås fordele ved at overdrage en ejendom til et selskab, eventuelt ved skattefri virksomhedsomdannelse, endda måske efterfulgt af en skattefri tilførsel af aktiver eller en aktieombytning eller andet?

Følgende forhold bør vurderes forud for et muligt salg:

  • Er hele eller dele af avancen fritaget for beskatning?
  • Kontantomregning af salgs- og købesum
  • Salgs- og købsomkostninger
  • Aftale om fordeling af overdragelsessum
  • Opgørelse af avanceelementer
  • Genvundne afskrivninger
  • Salg til nærtstående
  • Handelstidspunktet
  • Miljø
  • Afgifter
Beierholm rådgivning og revision 56

Vi hjælper gerne

Det er således ofte en god ide i tide at søge rådgivning om forholdene, så selve salget kan optimeres i tide. Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at sikre, at din situation er undersøgt bedst muligt.