Har du styr på virksomhedens fremtid?

Som ejerleder har du ansvaret for at sikre en målrettet udvikling af virksomheden.
I en travl hverdag, kan det være en udfordring både at have styr på driften og samtidig at få overblik over virksomhedens forretningsmodel, at få kortlagt de vigtigste udfordringer og muligheder, at få udarbejdet en fokuseret strategi, og ikke mindst at få strategien omsat til handling i praksis
Beierholms rådgivere tilbyder dig sparring, hvor vi sammen skaber en udviklingsproces, som afpasses til de særlige forhold i din virksomhed og din branche.

Sparring om udvikling af din forretning

Som afsæt for sparringen anvender vi det internationalt anerkendte værktøj Business Model Canvas (BMC). Business Model Canvas'et visualiserer de vigtigste byggesten, der har betydning for hvordan din virksomhed skaber værdi. Undervejs i vores dialog identificerer vi sammen forretningens udfordringer og muligheder. Vi finder de mest værdiskabende tiltag for din forretning, og udarbejder en plan for at få implementeret tiltagene i praksis.

Udbytte for dig og din virksomhed - du får:

  • Et enkelt overblik over, hvordan din forretninger indfanger, skaber og leverer værdi
  • Evaluering af virksomhedens forretningsmodel
  • Nye forretningsidéer
  • Identificering og prioritering af konkrete tiltag (strategi)
  • En plan for implementering af tiltagene
  • Et godt udgangspunkt for en fælles forståelse mellem virksomhedens ledere og med bestyrelsen

Sådan gør vi i praksis