Din investering skal køre i medgang og modgang - ikke i tomgang!

Særligt to af undersøgelsens resultater finder vi interessante. Det fremgår nemlig at flere danskere end tidligere ønsker investeringsrådgivning, men også at færre danskere end tidligere er tilfredse med den investeringsrådgivning, de modtager via banken.

Psykologi og høje omkostninger bag resultater

Vi ser en klar sammenhæng mellem den seneste uro i markederne og den øgede interesse for rådgivning, mens den dalende tilfredshed bør være endnu en reminder om de stadigt unødigt høje omkostninger, ofte kombineret med uigennemskuelige produkter.

2018 var et hårdt investeringsår, hvor de færreste oplevede et positivt afkast, og der er ingen tvivl om, at det har fået danskerne til at røre på sig. Der er en psykologisk faktor, som er særligt indflydelsesrig i de fleste menneskers tilgang til investering.

Når markedet mere eller mindre kun går op, med gevinster på de fleste investeringer og et voksende afkast, så plejes selvtilliden og vi glemmer at tage stilling i et bredere perspektiv. Der stilles ikke spørgsmål til om afkastet har levet op til markedsindekset.


Har en investor ved egen hjælp eller via sin investeringsløsning i banken eksempelvis fået et afkast på 7 pct., mens markedet har givet 9 pct., er der ofte en tendens til at overse, at man faktisk er gået glip af 2 pct. i afkast. 

Anderledes bliver det, når vi sætter et minus foran. Der opstår en anden form for ydmyghed og det skærper opmærksomheden. Nu stiger tilbøjeligheden til at sætte spørgsmålstegn ved, om det kan gøres bedre og vi kigger mod alternative investeringsløsninger. Det gælder også selvom investeringerne måske kun har tabt 1 pct. mere end markedet i dette tilfælde, og dermed vil have gjort det relativt bedre end i opgangstiden.

Opfordringen til den enkelte investor er derfor at fastholde en mere nøgtern og konsekvent tilgang til sine investeringer.


Omkostningsminimering den eneste sikre gevinst

Vi har forud for 2018 haft en årrække med gode afkast, hvilket betyder, at der har været nok afkast at dele mellem investor og forvalter. Nu ser vi med stor sandsynlig ind i en periode, hvor afkastforventningerne er mere afdæmpede, hvilket øger fokus på selv at beholde mest muligt af afkastet. Det kan forhåbentlig få den positive sideeffekt, at flere bliver opmærksomme på omkostningsminimering, som forbedrer muligheden for et godt afkast betragteligt.

De høje omkostninger æder af afkastet og bliver dermed en central faktor. Det er bl.a. også derfor vi ser, at langt størstedelen af de mange aktive investeringsfonde ikke formår at slå markedet, og det er altså investoren, det går ud over. Og selvom der for nyligt er blevet strammet på reglerne, så investorerne skulle få nemmere ved at gennemskue, hvad de egentligt betaler, så er der stadig masser af investeringsløsninger, hvor kunderne ikke kan gennemskue den samlede pris.


Store afvigelser i risikoklassificering

Et andet væsentligt parameter, som også får øget opmærksomhed i et mere uroligt marked, er risiko. Her må der stilles spørgsmålstegn ved forvalternes risikoklassificeringen af den enkelte investor.

Det er nemlig tankevækkende, når det gælder pension og investering, hvordan vi ofte ser kunder få meget forskellige fordelinger af investeringer og deraf også afkast, trods det at de ligger indenfor samme risikoklasse. Denne risikoklassificering har ikke fået nødvendigt fokus, selvom det er et bærende fundament i enhver investeringsstrategi. Derfor bør man altså som investor selv gøre en indsats for at undersøge, hvilken risiko man reelt påtager sig. 
I det hele taget kan investor med fordel spille sig selv mere på banen og i takt med den øgede interesse for rådgivning stille flere spørgsmål til de produkter, der investeres i.


Skatteforhold ved investeringer

En af de få fordele ved det negative investeringsår 2018 er, du med alt sandsynlighed ikke skal lægge til side til pensionsafkast-skatten (PAL) i år. Er der underskud, bliver det automatisk videreført, så det kan modregnes i senere års overskud. Dette gælder også midler i virksomheder, der ligesom pensioner er lagerbeskattet.

Når det gælder investering af frie midler og beskatning af afkastet, er det lidt anderledes. Du har muligvis fået noget udbytte i løbet af året og betalt skat af dette, men får det ikke tilbage, medmindre du samtidig har realiseret nogle tab. Det er altså ikke nok at ens værdipapirer er faldet i værdi, tabet skal være en realitet, for at det påvirker skatten.


Vær helt skarp på din strategi og risikoprofil

At uroen i markedet forplanter sig som usikkerhed hos investorerne, er der ikke noget at sige til. Men vi skal altså huske på, ikke at lægge for meget i at 2018 blev det dårligste investeringsår i en årrække. Det er tilfældigt, at den negative udvikling toppede lige inden årsskiftet – og nu er kurven vendt igen, i hvert fald indtil videre. 

For vi har her i starten af 2019 set, hvordan uroen er stilnet af og markederne er blevet mere positive. Men det er jo så en af fordelene ved at komme fra en nedadgående kurve, nemlig at sandsynligheden for forbedringer ofte er større. De seneste bedringer er dog ikke garant for resten af 2019 og derfor er det vigtigt at have sin risikoprofil og investeringsstrategi klar, så du ved, hvordan du skal håndtere de næste udsving, der kommer.

Det er positivt, at flere søger rådgivning til denne del, men det er i den sammenhæng afgørende, at man også gør sig klart, hvilken rådgivning det er, man får. Der er stor forskel på om du benytter en af de mange investeringsrobotter, som i en unuanceret proces putter dig i en foruddefineret kasse, om du går i banken, hvor der er andre interessenter at pleje end dig eller om du vælger en uafhængig rådgiver, der kun skal tilgodese sin kunde. Med sidstnævnte følger selvfølgelig også nogle omkostninger, hvor man, lige som med alt andet, løbende må vurdere om udbyttet af rådgivningen står mål hermed.

Det vigtigste er, at du tager stilling og ikke bare lader dine investeringer køre i tomgang. Og husk så at forholde dig til din risikotagning med det samme, hvis først investeringerne er faldet meget i værdi, så er det for sent at lave det om!