Samfundsansvar

Beierholm har indtil videre valgt ikke at implementere formelle politikker for selskabets sociale ansvar (CSR). Begrundelsen herfor er forsat, at virksomhedens stærkt forankrede værdier, det etiske fundament og den daglige praksis og adfærd i sig selv er med til at sikre, at selskabet agerer socialt ansvarligt og med et stærkt engagement.

Miljømæssig ansvarlighed

Beierholm har fortsat fokus på at begrænse selskabets belastning af miljøet - herunder udledningen af CO2 - i forbindelse med selskabets drift og forretningsmæssige aktiviteter.

Måltal og politik for andelen af det underrepræsenterede køn

Med henblik på at sikre et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, som afspejler Beierholms særkende som organisation og forretning, har Beierholm valgt følgende ambitiøse men realistiske måltal:

Den procentvise andel af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er på minimum samme niveau som den procentvise andel af det tilsvarende køn i partnerforsamlingen i Beierholm. I partnerforsamlingen udgør den aktuelle fordeling 9,4% kvinder og 90,6% mænd.

Beierholm indfrier p.t. ikke det opstillede måltal. Det er forhåbningen, at det opstillede måltal vil blive opfyldt inden 2020.

Beierholm har vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige formelle ledelsesniveauer. I henhold til politikken bestræbes så vidt muligt:

  • En ligelig fordeling ved besættelse af stillinger på øvrige formelle ledelsesniveauer
  • At gøre en indsats for at kvalificere og internt rekruttere medarbejdere af begge køn til formelle ledelsesstillinger i Beierholm.

Ved besættelse af stillinger på alle formelle ledelsesniveauer følges en formel rekrutteringsproces, der sikrer rekruttering af den bedst kvalificerede medarbejder, herunder sikring af at lederstillinger med ligeværdige ansøgere besættes af det på tidspunktet underrepræsenterede køn. Som led i den formelle rekrutteringsproces synliggøres alle ledige lederstillinger og resultatet heraf overfor alle medarbejdere i Beierholm via opslag på intranet og kan søges aktivt af disse. Beierholms medarbejdersammensætning er i øvrigt fordelt nærmest helt ligeligt mellem begge køn.

in
Share
f
Share
Share