Foreningsarbejde

Beierholm og foreningsarbejdet

Beierholm er pr. december 2018 repræsenteret i følgende udvalg og grupper i FSR - danske revisorer:

 

CSR-udvalget

Jan Robert Molin

Forsyningsgruppen

Svend Skaarup Sand

Etikudvalget

Carsten Collin

FSR's Finansielle Udvalg

Per Lindholt

Kvalitetsudvalget

Jan Stender

Momsarbejdsgruppen
Karsten Wind


Offentlig virksomhed

Ulla Koed

Regnskabsteknisk udvalg

Kim Köhler

Responsumudvalget

Brian Stubtoft

Revisionsteknisk udvalg

NN
Revisornævnet

NN

Selskabsretsgruppen

Jesper Seehausen

Skatteudvalget

Knud Legaard

SR-akademiudvalget

Kasper Rabing Christensen

SR-eksamensudvalget

Peter Thor Kellmer

Øvrigt

FSR's bestyrelse: Per Lund Nielsen.

Revisornævnet: Erik K. Nielsen. 

 

Baggrund

Beierholm har en fremtrædende og aktiv rolle i revisionsbranchens faglige udvikling og er gennem mange år blevet valgt til vigtige og indflydelsesrige tillidsposter i FSR - danske revisorer.

Det er typisk branchens mest respekterede og fremtrædende kolleger fra andre revisionsvirksomheder og andre specialister fra rådgiverbranchen, som indstiller partnere og andre specialister fra Beierholm til sådanne tillidshverv. Det anser selskabet for den fornemste anerkendelse af og tillid til de betydelige kompetencer, som er repræsenteret i Beierholm.

Beierholms incitament til at deltage aktivt i FSR - danske revisorers arbejde er bl.a.:

 

  • At være med til at udvikle og påvirke den nyeste viden og de højeste standarder inden for revisions- og rådgivningsbranchen
  • At sikre, at Beierholm opnår gennemslagskraft for synspunkter, som især tilgodeser de mindre og mellemstore danske virksomheders inte-resser, når det gælder lovgivning og faglige standarder
  • At give Beierholms repræsentanter i det faglige og fagpolitiske arbejde inspiration, indflydelse og mulighed for personlig udvikling, som de kan dele med hele Beierholms organisation.

Hertil kommer, at mange af Beierholms partnere og medarbejdere er aktive skribenter og bidragydere til faglige publikationer, og efterspurgte foredragsholdere og undervisere. Det foregår både inden for rammerne af FSR - danske revisorer og på de videregående uddannelser på landets handelshøjskoler og universiteter.

Beierholms eksperter bliver også i mange sammenhænge valgt eller udpeget af bestyrelser eller myndigheder til at gennemføre uafhængige udredningsopgaver i større selskaber og organisationer, hvor udfaldet ofte har samfundsmæssig og mediemæssig interesse.

Endelig deltager mange partnere og ledende Beierholm-medarbejdere meget aktivt i lokale og landsdækkende foreninger, erhvervsklubber, erhvervsråd og velgørende organisationer.

in
Share
f
Share
Share