Børsen Gazelle Partner

I Beierholm er vi vilde med gazeller, og derfor er vi samarbejdspartner med Børsen Gazelle.

Gazellevirksomhederne er rollemodeller for dansk erhvervsliv, og i Beierholm har vi dyb respekt for de resultater, som gazellerne lykkes med at skabe. Vi ser gazellerne som levende og inspirerende eksempler på, hvor langt man kan nå med en idé, når den tilsættes det mod og den vilje og dygtighed, som kendetegner gazellerne.

Gazellerne genopfinder Danmark

Gazellerne trodser dagligt udfordringer som lav vækst, demografisk modvind, disruption og at skulle tiltrække kvalificeret arbejdskraft, men formår alligevel at skabe succes. De skaber nye arbejdspladser og fremdrift og giver værdi for deres ejere og for det lokalsamfund, de er en del af.

Gazellerne findes i hele landet, i alle brancher og i alle størrelser – og alle er de med til at genopfinde Danmark.

 

 

in
Share
f
Share
Share
vr porn