Splitleasing – leasingselskabs koncept underkendt

Der er bl.a. krav til, at førstegangsydelsen løbende reguleres

Praksis på området for splitleasingaftaler tilsiger, at der løbende skal ske afregning, samt at der løbende skal ske regulering af førstegangsydelsen.

I SKM 2018.594 SR er det endnu engang slået fast, at der er krav til, at førstegangsydelsen i forbindelse med en splitleasingaftale reguleres løbende.

Praksis på området for splitleasingaftaler er henover blot det seneste år skærpet betydeligt.

Samtidig er der fra SKATs side stort fokus på, at splitleasingaftalerne overholder kravene til sådanne, for at leasingtager kan undgå beskatning af fri bil.

Vi ser således flere og flere sager på dette område.


Kort om sagen

Et leasingselskab har i et bindende svar spurgt ind til, om der er krav til, at der sker løbende regulering af førstegangsydelsen i forbindelse med et splitleasingkoncept, som leasingselskabet udbyder.

Leasingselskabet udbyder et splitleasingkoncept, hvori det indgår, at der udarbejdes to uafhængige leasingaftaler, der installeres elektronisk GPS til logning af kørselsmønster, ingen af parterne hæfter over for hinanden, leasingselskabet betaler alle omkostningerne vedr. bilen m.v. - alle forhold, der skal være opfyldt, for at der helt overordnet set kan være tale om et splitleasingkoncept.

Endelig opkræves der månedligt for de ordinære ydelser i henhold til det akkumulerede kørselsforbrug.

I splitleasingaftalen fremgår det dog, at førstegangsydelsen kun bliver reguleret én gang. Tidspunktet herfor var ved udløb af kontrakten.

Leasingselskabet fremførte i deres argumentation for en positive tilkendegivelse vedr. det bindende svar, at administrationen af den løbende regulering af førstegangsydelsen var administrativ tung.

Skattestyrelsen valgte i deres indstilling til Skatterådet at argumentere for, at den løbende afregning skal ske månedligt. Dette er i tråd med SKM 2017.729 SR og SKM 2018.212 SR.

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling, hvorved den manglende løbende regulering af førstegangsydelsen ville medføre beskatning hos leasingtageren (personen) efter reglerne for fri bil.


Hvad er status på splitleasing?

Praksis på området for splitleasing er med udgangspunkt i den administrative praksis, der særligt har dannet sig inden for det seneste år betydeligt skærpet.

Ud fra bl.a. præmisserne til SKM 2018.594 SR kan det udledes, at der ved splitleasing er tale en praksisbestemt undtagelse til LL § 16, stk. 4 (fri bil beskatning). Der stilles derfor meget strenge krav til overholdelse af betingelserne i forhold til splitleasing, herunder i forhold til at leasingselskaberne løbende foretager den nødvendige regulering af praksisbestemte reguleringsposter.

Ud fra SKM 2017.491 LSR kan det udledes, at forhold såsom ufuldstændige kørebøger er tilstrækkeligt til, at SKAT kan statuere beskatning af fri bil for leasingtageren.

Der eksisterer i markedet fortsat splitleasingaftaler, som ikke lever op til praksis på området, hvilket har store konsekvenser for leasingtagere, hvorfor det kun kan tilrådes, at man er opmærksom på, om ens splitleasingaftaler lever op til betingelserne herfor.

Der kan på baggrund af den nuværende praksis (december, 2018), derfor opstilles følgende krav, som alle skal overholdes, for at en leasingtager kan undgå beskatning efter reglerne for fri bil.

  • Der stilles krav til, at der er indgået to uafhængige leasingaftaler
  • Der stilles krav til, at der føres en kørebog, som opfylder betingelserne, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000
  • Der stilles krav til, at ingen af leasingparterne hæfter for den anden leasingtagers forpligtelser
  • Der stilles krav til, at betaling af ydelsen til leasingselskabet sker direkte fra hver leasingtager
  • Der stilles krav til, at leasingselskabet betaler alle omkostningerne vedr. leasingbilen og opkræver disse ud fra det akkumulerede kørselsmønster
  • Der stilles krav til, at der sker månedlig afregning af alle forhold i splitleasingaftaler, herunder førstegangsydelsen på baggrund af det akkumulerede kørselsmønster i leasingperioden.

Såfremt blot ét enkelt forhold afviges, medfører det beskatning efter reglerne i LL § 16, stk. 4.


Vi står gerne til rådighed

Beierholms skatteafdeling står gerne til rådighed for drøftelse af problematikkerne ved splitleasingaftaler herunder indhentning af bindende svar eller ved behov for gennemgang af splitleasingaftaler.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share