Skattefrie godtgørelser

Skattefrie godtgørelser - kan blive skattepligtige! Arbejdsgiveren hæfter for skattekravet

Når udbetaling af skattefrie godtgørelser overstiger lønnen, kan det diskuteres, hvorvidt der er tale om en reel løn, eller der er tale om lønomlægning. 

En af betingelserne for udbetaling af skattefrie godtgørelser er, at medarbejderen ikke viser løntilbageholdenhed mod at få skattefrie godtgørelser eller går ned i løn i et eksisterende ansættelsesforhold for at kunne få udbetalt godtgørelserne.

Landsskatteretten er igen i en kendelse kommet frem til, at der er tale om lønomlægning, når lønnen er ca. EUR 2 pr. time, og de udbetalte godtgørelser er op til  EUR 4 pr. time. 

Arbejdsgiveren hæfter for A-skat og AM-bidrag, idet betingelserne for udbetaling af godtgørelser ikke var opfyldte, og arbejdsgiveren havde udvist forsømmelighed. 


Afgørelsen

Der var tale om et dansk selskab, som formidlede arbejdskraft til landbrugssektoren, jf. SKM 2018.68 LSR. Medarbejderne var typisk ufaglærte medarbejdere fra EU, som skulle arbejde med malkning, svinepasning m.v. Selskabet var blevet stiftet i juli 2013, og medarbejderne var blevet flyttet fra et andet selskab, hvor driften var blevet flyttet fra.
 
Lønpakkerne var skruet sammen på den måde, at lønnen udgjort omkring EUR 2 i timen, og de skattefrie godtgørelser omkring EUR 3-4 pr. time. Virksomheden havde fastsat lønningerne efter mindstelønnen i medarbejdernes respektive lande. Endvidere stillede arbejdsgiver en bolig til rådighed for medarbejderne, og de typiske ansættelsesforhold varede mellem 180-365 dage.

Selskabet havde i perioden 1. juli 2015 – 31. oktober 2015 udbetalt DKK 893.695,05 i skattefri rejsegodtgørelse.

Skattestyrelsen havde pålagt selskabet at indberette A-indkomst på DKK 893.695. Skattestyrelsens begrundelse for pålægget var, at skattefrie godtgørelser mellem DKK 18-29 oversteg den skattepligtige løn på DKK 14, og at der derfor var tale om lønomlægning.

Da selskabet ikke havde indeholdt og afregnet A-skat og AM-bidrag, ansås selskabet for at have udvist forsømmelighed. Selskabet havde tidligere fået oplyst fra Skattestyrelsen, at de udbetalte godtgørelser for 2013 og 2014 ikke var skattefrie.


Skattefri rejsegodtgørelse

Reglerne om skattefri godtgørelse forudsætter, at en række betingelser er opfyldte. Udover at medarbejder skal være på en rejse for sin arbejdsgiver, og rejsen skal vare over 24 timer, skal der forudsætningsvis udbetales en sædvanlig løn.

Er der indgået en ansættelsesaftale, hvor lønnen er i åbent misforhold til de udbetalte skattefrie godtgørelser, anses medarbejderen for at have kompenseret arbejdsgiveren for at modtage skattefrie godtgørelser, hvilket ikke er tilladt. Der er i loven indsat en værnsregel, som medfører, at ved modregning anses de udbetalte godtgørelser for skattepligtige som lønindkomst.

I en situation, hvor der sker modregning, kan arbejdsgiver risikere at blive mødt med et skattekrav, da virksomheden og medarbejderen hæfter solidarisk.


Konklusion

Landsskatteretten kom frem til, at der var tale om lønomlægning, hvorfor selskabet ikke kunne udbetale skattefri rejsegodtgørelse. Retten lagde vægt på, at der var tale om en åbenbar konvertering af løn til skattefri rejsegodtgørelse.

Eftersom selskabet havde udvist forsømmelighed ved ikke at indeholde A-skat og AM-bidrag hæftede selskabet for skattekravet.


Vores kommentar

Det kan være attraktivt, at arbejdsgiveren udbetaler skattefrie godtgørelser til medarbejderne, da arbejdsgiveren har fradragsret for godtgørelserne, samtidig med at godtgørelserne er skattefrie for medarbejderne.

Det forudsætter imidlertid, at de grundlæggende betingelser for udbetaling af skattefrie godtgørelser er opfyldte.

Det er et væsentligt element, når virksomheder indgår kontrakter med medarbejderne, at der ikke er et misforhold mellem den skattepligtige løn og de skattefrie godtgørelser.

Selvom retten ikke behandler spørgsmålet om, hvor stor lønnen skal være i forhold til de udbetalte godtgørelser, kan det konkluderes, at den skattefrie del af lønnen ikke kan overstige den skattepligtige løn.

Er man i tvivl om forudsætningerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser er opfyldte, står Beierholms skatteafdeling naturligvis til rådighed for en drøftelse.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share