Rejse og befordring 2019

Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2019.

Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder for medarbejdere, som rejser i Danmark eller i udlandet. Medarbejdere, som er udstationeret, kan også ofte anvende reglerne, ligesom dette kan være tilfældet for medarbejdere, der pendler over landegrænser.


Reglerne gør sig endvidere gældende for selvstændigt erhvervsdrivende, ulønnede medhjælpere i foreninger m.v., hvilket også beskrives i denne publikation.

Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse kan være ret komplekse, hvorfor indholdet i denne publikation ikke kan stå alene. Der bør søges konkret rådgivning hos den daglige revisor eller i skatteafdelingen.

Læs mere i vores publikation her.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share