Registreringsafgift på elbiler

Ny aftale om registreringsafgift på elbiler. Indfasning af højere registreringsafgift udskydes.

Regeringen, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har indgået ny aftale om at udskyde indfasningen af højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler.

I den oprindelige aftale om indfasning af registreringsafgift på elbiler, blev der pr. 1. januar 2016 indført en afgift på 20% af den fulde registreringsafgift, som gradvist skulle hæves til fuld afgift i 2020.

Efter den oprindelige aftale skulle registreringsafgiften i 2017 hæves til 40% af den fulde registreringsafgift.

Med den ny aftale fastholdes registreringsafgiften på 20% efter nedenstående betingelser, indtil senest 1. januar 2019.

Aftalen indeholder desuden følgende punkter:

 1. Indfasningen af registreringsafgiften på elbiler udskydes, indtil der er nyregistreret 5.000 elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019.

 2. Det betyder, at registreringsafgiften forbliver på 20% af den fulde registreringsafgift med et bundfradrag på DKK 10.000, indtil der er indregistreret 5.000 elbiler, dog senest 1. januar 2019.

  Fra 1. januar 2019 genoptages den tidligere aftalte indfasning, som medfører en afgift i 2019 på 40% af den fulde registreringsafgift minus bundfradrag på DKK 10.000.

  I 2020 udgør afgiften 65%, i 2021 udgør afgiften 90%, og i 2022 er elbilerne fuldt indfaset i registreringsafgiften.

 3. Der indføres et midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på DKK 1.700 pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh for elbiler og opladningshybridbiler i årene 2017-2021.

 4. Den generelle minimums-registreringsafgift opretholdes uændret på DKK 20.000 pr. bil for alle køretøjer.

 5. Der oprettes en pulje til brændselscellebiler til anvendelse i 2017 og 2018 på 5 mio. DKK i begge år. Tilskuddet kan bl.a. gå til udvidelse af fylde/lade-infrastruktur for brændselscellebiler m.v.

 6. Den lave processats på 0,4 øre pr. kWh for erhvervsmæssig opladning af elbiler forlænges generelt for alle køretøjer i 2 år til og med 2019.

 7. Aftalen om lav elafgift på opladning af elbusser videreføres i yderligere 4 år indtil 1. januar 2024.

Afslutning

Vi har endnu ikke fået informationer fra SKAT om den praktiske gennemførelse af aftalen, herunder regulering af afgift for elbiler, der allerede er indregistreret med den højere afgift for 2017 efter den tidligere aftale.

Vi følger udviklingen og informerer nærmere, når vi har oplysninger herom.

Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere oplysninger.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn