Reform af EU’s momssystem

De første ændringer træder i kraft allerede fra 2019.

De fælles EU-regler på momsområdet står over for en større reform i løbet af de næste år. Reformen medfører større ændringer i momsreglerne. De første ændringer træder i kraft allerede i 2019.

Både EU’s medlemslande og virksomhederne i EU har i længere tid ønsket sig et bedre momssystem. Handel over landegrænser med både varer og ydelser medfører ofte udfordringer og spørgsmål for virksomhederne, idet momsreglerne i de enkelte EU-lande ikke altid er ens. Dette medfører, at EU hvert år går glip af store momsindtægter, idet der i flere tilfælde ikke afregnes korrekt moms.

Formålet med EU-momsreformen er derfor bl.a. at skabe et mere robust momssystem, regelforenkling, undgå konkurrencefordrejning samt at skabe et bedre indre marked.

De nye tiltag ved momsreformen vil derfor forhåbentlig forbedre og modernisere momssystemet – både for myndighederne i de enkelte medlemslande og for virksomhederne.


Et overblik over reglerne og ændringerne

Den danske momslov og momsbekendtgørelsen bygger på EU’s Momssystemdirektiv. Reglerne i momssystemdirektivet er reelt set baseret på en midlertidig momsordning, som blev indført i 1993. Reglerne er stort set ikke tilpasset den løbende udvikling, der har fundet sted i bl.a. samhandlen mellem virksomheder på tværs af landegrænser. Den forestående EU-momsreform medfører således en ændring af ca. 200 ud af i alt 406 artikler, som i dag findes i Momssystemdirektivet.

Helt overordnet ændres reglerne, som følger:

 
2019

 • Fælles EU-fjernsalgsgrænse på EUR 10.000 ved salg af elektroniske ydelser til privatpersoner i andre EU-lande. I dag er grænsen EUR 0. Momsregistrering kan fortsat ske via MOSS. Fremtidig fakturering skal ske efter de nationale regler i sælgers land. Hidtil har faktureringsreglerne i købers land været gældende.

2021

 • Mulighed for momsregistrering via TastSelv (MOSS) i stedet for at skulle momsregistreres i hvert EU-land ved salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande (fjernsalg).

2022

 • • Ændring af momsbeskatningssted ved grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder
  • Indførsel af begrebet ”Godkendt Afgiftspligtig Person” 
  • Ensretning af reglerne i de enkelte medlemslande for konsignationslagre
  • Ændring af reglerne for kædehandel.

2027

 • • Indførsel af det endelige momssystem
  • Omfattende ændring af reglerne for levering af ydelser.

For at undgå konkurrencefordrejning, lette momsbyrden samt at skabe et miljø, der fremmer væksten hos små og mellemstore virksomheder, stiller Europa-Kommissionen endvidere forslag om:

 • • En harmoniseret max-tærskel for momsregistreringspligt
  • Mulighed for at anvende nationale momsfritagelser i andre EU-lande
  • Forenkling af momsforpligtelser for fritagne og ikke-fritagne små virksomheder (fakturering, regnskab og angivelse).

Hvad betyder det for virksomhederne?

Reformen stiller store krav til omstillingsparathed, dels hos myndighederne, men i den grad også hos virksomhederne og deres revisorer.

Virksomhederne skal bl.a. sikre sig, at nuværende eller eventuelle nye IT-løsninger kan opdateres til at håndtere de nye betingelser i forhold til grænseoverskridende transaktioner. Dette kræver, at virksomhederne sætter sig ind i et helt nyt regelsæt.

Kontakt gerne Skatteafdelingen, såfremt nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

 

Læs også om Momsfradrag i Holdingselskaber

Øget mulighed for momsfradrag ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share