Momsrefusion i Norge – frist 30. september 2019

Husk, at sidste frist for momsrefusion i Norge er 30. september 2019, for udgifter afholdt i kalenderåret 2018.

Denne dato er definitiv, og der gives ikke dispensation for fristoverskridelse.

Vær opmærksom på, at det er datostemplet på kuverten, der sendes til Norge, som er afgørende for, at ansøgningen er sendt rettidigt. Det vil sige, at poststemplet senest skal være den 30. september 2019.

Det er en betingelse for momsrefusionen, at den danske virksomhed ikke er, eller skal være momsregistreret i Norge.

I dette skema vises godtgørelsesmuligheden for visse udvalgte udgiftstyper:

Udgiftstype

Momsrefusion

Overnatning

Fuld momsrefusion

Restaurationsbesøg

Ingen momsrefusion

Leje af personbil

Ingen momsrefusion

Brændstof til personbiler

Ingen momsrefusion

Leje af varebil

Fuld momsrefusion

Brændstof til varebiler

Fuld momsrefusion

Taxa

Fuld momsrefusion

Underholdning m.v.

Ingen momsrefusion

Messer, udstillinger m.v.

Fuld momsrefusion

Seminarer, kurser m.v.

Fuld momsrefusion


 
Ansøgning sker på et særligt ansøgningsskema, der findes på Skatteetaten.no.

Ansøgningen skal indsendes sammen med de originale købsfakturaer samt en erklæring fra SKAT (blanket nr. 31.015).

Ansøgningen skal omfatte mindst tre kalendermåneder og højst et kalenderår. Hvis ansøgningen omfatter en periode mindre end et kalenderår, skal momsbeløbet udgøre mindst NOK 2.000. Hvis der derimod ansøges for et helt kalenderår, skal momsbeløbet mindst udgøre NOK 200.

Hvis I ønsker assistance til udarbejdelse af momsrefusionsansøgninger eller har yderligere spørgsmål, står skatteafdelingen naturligvis til rådighed herfor.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share