Momskompensation

Husk ansøgning om momskompensation senest den 1. juli 2019

Velgørende eller almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt efter lingningslovens § 8A eller § 12, stk. 3, har mulighed for at ansøge om momskompensation for udgifter til købsmoms afholdt i 2018, og som er afholdt i forbindelse med foreningens almenvelgørende momsfrie aktiviteter.

Ansøgning om momskompensation

Ansøgning for kalenderåret 2018 skal indsendes senest den 1. juli 2019 inden kl. 24.00. Fristen er absolut, og der kan ikke gives dispensation.

Det er en betingelse, at foreningen er godkendt efter ligningsloven inden fristen for godkendelse den 1. oktober 2018.

Ansøgning om momskompensation sker på blanket 31.033 og skal være ledsaget af en revisorerklæring.

Indsendelse af ansøgning kan ske:

  • Ved indsendelse af ansøgningen pr. post til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing
  • TastSelv Erhverv. Der logges ind på TastSelv Erhverv, og ansøgning sendes via ”kontakt”
  • Digital ansøgning ved brug af NemID. Link til elektronisk ansøgning

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share