Moms ved salg af reservedele

Genoptagelse - Tilbagebetalingskrav skal indsendes inden 2. oktober 2019

Skattestyrelsen har efter to års betænkningstid udsendt et styresignal om genoptagelse af momsgrundlaget ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer.

EU-Domstolen fastslog tilbage i januar 2017, at autoforhandlere, autogenbrug og andre virksomheder, der sælger reservedele fra udrangerede biler, kan anvende brugtmomsordningen på salget.

Efter dagældende momsregler mente SKAT, at der blev solgt et ”anderledes og nyt produkt” i forhold til det købte køretøj. Der var dermed ikke den identitet mellem købet og salget, som SKAT mente var en betingelse for, at brugtmomsordningen kunne anvendes.

Dette medførte en dobbeltmoms for autoophuggeren, når der blev købt køretøjer fra eksempelvis privatpersoner, som ikke kan fakturere med moms.


Genoptagelse

Genoptagelsen gælder kun salg af brugte reservedele fra biler, som forhandlere har købt fra privatpersoner.

Højesteret har for nylig afgjort, at biler købt fra forsikringsselskaber ikke kan indgå i brugtmomsordningen.

En lovændring fra 15. april 2019 giver dog forsikringsselskaber mulighed for fremadrettet at anvende brugtmomsordningen på salg af biler.

Virksomheder, der har solgt reservedele - fra biler købt af privatpersoner - med fuld moms, kan genoptage momsgrundlaget og beregne brugtmoms ved salget af reservedelene.

Den ekstraordinære genoptagelse kan ske for:

  • Momsperioder tilbage til 6. august 2010
  • Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes til Skattestyrelsen senest 2. oktober 2019.

Indsendes en anmodning om genoptagelse efter 2. oktober 2019, kan afgiftsgrundlaget kun ændres efter de almindelige fristregler på 3 år.


Momsgrundlaget

Virksomheder, der opfylder reglerne for genoptagelse, kan opgøre brugtmomsen efter samlemetoden.

Samlemetoden betyder, at brugtmomsen opgøres samlet for hver momsperiode, og grundlaget er periodens samlede salg og køb efter ordningen. Momsen beregnes som 20% af avancen.

Købsprisen

Hvis forhandleren har købt køretøjet som en skrotbil, skal købsprisen korrigeres for salg af metalskrot og for miljøhåndteringen.

Eksempel – beregning af købspris:

 

DKK

DKK

Kontantkøb

 

4.000.000

Salg af metalskrot

-1.000.000

 

Andel af omkostn./avance

650.000

-350.000

Købspris for reservedele

 

3.650.000

Eksempel – beregning af brugtmoms:

 

 

DKK

Salg af reservedele

 

5.000.000

Køb af reservedele

 

3.650.000

Fortjenstmargen

 

1.350.000

Brugtmoms

20%

270.000

Brugtmomsen overføres til konto for salgsmoms.


Betingelse for genoptagelse

Virksomheder, der har betalt fuld moms ved salg af reservedele, kan anmode Skattestyrelsen om genoptagelse af momstilsvaret.
 
Kravet skal indsendes enten til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under kontakt – eller i kuvert til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, adresse og CVR-nr. samt en specificeret opgørelse af kravet om tilbagebetaling.


Afslutning

Skatteafdelingen står naturligvis til disposition med spørgsmål og rådgivning i forbindelse med tilbagesøgning af momsen.

Kontakt derfor din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling for yderligere oplysninger.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share