Moms retur - solcelleanlæg og vindmølle

Måske er der penge at spare på netop dit anlæg?


Efter ny praksis kan der være penge at spare ved at lade dit husstandssolcelleanlæg eller din husstandsvindmølle blive momsregistreret.

Når du installerer eller har installeret et solcelleanlæg eller en vindmølle til at forsyne huset med el, kan der være mulighed for at spare moms, hvis du lader anlægget momsregistrere.

Ved installationen af anlægget betaler du moms af både anlægget og installationsarbejdet.

Hvis du vælger at lade anlægget momsregistrere, har du ret til at få momsen af installationen og montagen tilbage.

Modsat skal du betale moms af den el, som du bruger i husstanden og af den el, som anlægget producerer, og som levers til det kollektive el-net.

Af den el, som du selv bruger, skal der beregnes såkaldt udtagningsmoms. Denne moms beregnes ud fra anlæggets forventede levetid og den mængde strøm, som anlægget årligt producerer. Udtagningsmomsen skal betales af den strøm, som forbruges straks i huset.

Der skal også betales moms af den strøm, som leveres til det kollektive el-net. Momsen af strømmen til det kollektive el-net skal beregnes på baggrund af den pris, du får for strømmen, uanset om prisen fastsættes time for time, eller der kun sker en årlig afregning af den samlede difference.


Moms retur?

Den nye praksis skyldes, at Skattestyrelsen har tabt en række sager.

Der er mulighed for at få genoptaget momsregistreringen og momsangivelser for nogle anlæg, der blev installeret tilbage i 2012 og fremefter.

Vore beregninger viser, at det kan udgøre eksempelvis DKK 2.000 pr år ved et almindeligt husstandsanlæg.


Hvad gør jeg?

En ansøgning om genoptagelse af perioder, der ligger mere end 3 år, tilbage skal indsendes til Skattestyrelsen inden den 19. juni 2019.

Hvis du vil høre mere ændringerne i reglerne, eller vil vide om du kan spare penge, så kontakt din daglige revisor eller Skatteafdelingen.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share