Moms på gavekort og vouchers - udskudt til 1. juli

Nye regler for, hvornår momsen skal indbetales

Skatteministeriet har fremlagt et lovforslag omkring ændringer af reglerne for moms ved udstedelse af gavekort og vouchers med virkning fra 1. juli 2019.

En vedtagelse af lovforslaget, som det foreligger, vil medføre, at der i højere grad skal opkræves moms på gavekortets udstedelsestidspunkt i stedet for på gavekortets indløsningstidspunkt.


Nuværende regler

Som reglerne er i dag, skal der i mange tilfælde først betales moms, når gavekortet indløses. Det gælder, når følgende er gældende:

  • Gavekortet kan anvendes til både momspligtige og momsfrie varer/ydelser, eller
  • Gavekortet kan anvendes i flere virksomheder (forskellige CVR-numre), eller
  • Gavekortet kan anvendes i udlandet eller
  • Gavekortet kan indløses til kontanter.


Lovforslaget

Lovforslaget lægger op til en ændring, således at der efter lovens vedtagelse først skal opkræves moms på indløsningstidspunktet for gavekortet, når:

  • Gavekortet kan anvendes til køb af både momspligtige og momsfrie varer/ydelser, eller
  • Gavekortet kan indløses til kontanter, eller
  • Gavekortet også er gældende i udlandet.

Der er tale om implementering af EU-harmoniserede regler, som vil ramme danske virksomheder hårdere end mange af de øvrige EU-lande.

Det skyldes, at de fleste EU-lande har differentieret momssatser, hvilket medfører, at når der udstedes gavekort, kan momssatsen på udstedelsestidspunktet typisk ikke fastslås. Det indebærer, at der først skal betales moms på indløsningstidspunktet.
 
I Danmark har vi kun én momssats, og dermed kan det ofte fastslås, hvad momssatsen er allerede på udstedelsestidspunktet, medmindre gavekortet også kan anvendes til momsfrie køb – eksempelvis tips og lotto.


Eksempler fra hverdagen

Et gavekort på et weekendophold i Danmark vil som udgangspunkt være momspligtigt på udstedelsestidspunktet. Modsat vil et gavekort på et weekendophold, som både kan anvendes i Danmark eller i Tyskland, først være momspligtigt på indløsningstidspunktet.

Et gavekort til en tøjkæde i Danmark vil som udgangspunkt være momspligtigt på udstedelsestidspunktet (uanset at gavekortet kan anvendes i alle kædens butikker, der typisk er selvstændige virksomheder).

Gavekort til en handelsstandsforening er sværere at klassificere. Hvis der i handelsstandsforeningen kan købes momsfrie varer/ydelser (køb af aviser eller momsfrie sundhedsbehandlinger), er gavekortet først momspligtigt på indløsningstidspunktet. Men gavekort til handelsstandsforeninger, hvor der udelukkende kan købes momspligtige varer/ydelser, vil være momspligtige på udstedelsestidspunktet.


Skærpelse af reglerne

Der er klart tale om en skærpelse af reglerne. Dels får SKAT momsen hurtigere (og dermed får virksomhederne ikke likviditetsfordelen), og dels lægges der i lovforslaget op til, at der skal betales moms af ikke indløste gavekort. I praksis betyder det således, at momsen ikke kan tilbagereguleres på ikke indløste gavekort. Dette betyder meget i praksis, da en stor del af alle gavekort aldrig indløses.


Ikraftrædelse

Skatteministeriet lagde i første omgang op til, at reglerne skal gælde fra og med 1. januar 2019. Nu er der politisk enighed om, at reglerne skal gælde fra 1. juli 2019 i stedet. Det betyder således, at gavekort, der gives i julegave i 2018 og gavekort udstedt frem til og med 30. juni er omfattet af de nuværende regler, mens gavekort udstedt efter ikrafttrædelsen vil være omfattet af de nye og skærpede regler.


Vores bemærkninger

Vi er uenige i, at momsen på ikke indløste gavekort ikke kan tilbagereguleres, da vi ikke mener, at der er sket en leverance. Således strider det mod de momsmæssige principper om, at der skal være tale om levering mod vederlag, for at der skal betales moms.

Vi afventer nu, om lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, og om SKAT vil praktisere således, at momsen på ikke indløste gavekort ikke vil kunne tilbagereguleres.

Eftersom virksomhederne i højere grad end tidligere skal betale moms på udstedelsestidspunktet og tilsvarende betale moms ved de ikke indløste gavekort, kan virksomhederne med fordel se på betingelserne for gavekortene. Hvis der er mulighed for at ændre disse betingelser, således at gavekortene ikke er momspligtige på udstedelsestidspunktet, kan der afhængig af omfanget være pæne besparelser heri.

Kontakt gerne Skatteafdelingen, såfremt nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes her i en print-venlig PDF-fil

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share