Krav til ”det underrepræsenterede køn” i årsrapporten 2018

Få styr på kravene til ”det underrepræsenterede køn” i årsrapporten 2018. Redegørelse om ”det underrepræsenterede køn” har været et krav i flere år for virksomheder i regnskabsklasse C, stor og D.

Hent Beierholms tjekliste til "det underrepræsenterede køn" og få overblik over oplysningkravene

Reglerne omfatter en redegørelse af to forhold:

1. Måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan

2. Politik for at øge det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer

  • Virksomheder med færre end 50 ansatte kan dog undlade dette.

Beierholms tjekliste til ”det underrepræsenterede køn” giver et kort overblik over oplysningskravene og er et effektivt værktøj til at sikre, at redegørelsen for ”det underrepræsenterede køn” overholder alle relevante krav. 

Har du spørgsmål vedrørende udarbejdelse af årsrapporten for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en revisor i Beierholm eller en regnskabsspecialist i Beierholm.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share