Investering af frie midler i virksomhedsordningen

Er aktier nu en mulighed?

En offentliggjort afgørelse fra Landsskatte-retten (SKM 2019.48 LSR) har åbnet mulighed for, at frie midler i virksomhedsordningen kan investeres i aktier m.v., hvis pengene ”tager en omvej” og indskydes på en skattepligtig pensionsordning, inden de investeres i aktier.

Hovedreglen ved anvendelse af virksomhedsordningen er ellers, at det ikke er muligt at investere i aktier og anparter for midler i virksomhedsordningen.

Dette stiller mange velkonsoliderede virksomhedsejere, som anvender virksomhedsordningen, med et problem, idet investering af overskudslikviditet vanskeliggøres.


Afgørelsen SKM 2019.48 LSR

Landsskatteretten har i afgørelsen SKM 2019.48 LSR tilladt, at en udbyder af pensionsprodukter kan tilbyde personer, der anvender virksomhedsordningen, at de kan indskyde frie midler i virksomhedsordningen på en pensionsordning omfattet af PBL § 53A, og at midlerne på pensionsordningen herefter kan investeres i aktier – uden at det medfører en hævning i virksomhedsordningen.

Kendetegnet for en pensionsordning omfattet af PBL § 53A er, at der ikke er fradragsret for indskuddet. Derfor er der heller ikke nogle særlige krav til pensionsordningen.

Derfor kan pensionsordningen lidt firkantet sagt sidestilles med en almindelig bankkonto, der blot også har kreditorbeskyttelse.

Da der ikke er fradragsret for indskud på ordningen, kan midlerne også senere hæves uden skattemæssige konsekvenser – så længe pengene ved hævning bliver sat ind på en konto i virksomhedsordningen.

Når midlerne først er indskudt på pensionsordningen, kan indskud frit placeres i f.eks. aktier og anparter. Forvaltningen af de indskudte midler kan ske af enten udbyderen af ordningen eller af virksomhedsejeren selv.

Selve beskatningen bliver omfattet af lagerbeskatning, dvs. beskatning af kursændringen mellem primo og ultimo. 

Det bør bemærkes, at det i afgørelsen tillægges betydning, at det i den konkrete sag er en professionel investor, som foretager investeringerne og forvalter pensionsordningen.
 

Nye muligheder

Det står dog nu klart, at det er muligt at investere i aktier og anparter, selvom man anvender virksomhedsordningen, når det sker igennem en § 53-ordning.

Man skal dog være opmærksom på, at investeringen ikke må være båret af udelukkende privatretlige dispositioner.

Derudover er der en række andre forhold, der skal være på plads, såsom at der ikke må være private forsikringsdækninger forbundet med ordningen.


Kan jeg investere i aktier i min virksomhedsordning?

Har du midler i virksomhedsordningen, og ønsker du at placere disse i aktier eller anparter, har der således med afgørelsen åbnet sig nye muligheder.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share