Ingen emballageafgift på øl og sodavand

Fra 1. juli 2019 afskaffes emballageafgiften på øl og sodavand. I slutningen af december 2018 vedtog Folketinget at afskaffe emballageafgiften på øl og sodavand m.v., når produkterne er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem.

Fra 1. juli 2019 skal producenter og importører af øl og sodavand derfor ikke længere betale emballageafgift på de produkter, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem.

Ifølge lovændringen gælder denne fritagelse dog ikke emballage, der er omfattet af pant- og retursystemet, som har fået dispensation for at skulle registreres og tilmeldes.

Ophævelsen af emballageafgift gælder derfor alene for de produkter og emballager, der er tilmeldt dansk retursystem og pantordningen.

Det betyder, at producenter og importører f.eks. sparer 10 øre på en almindelig flaske øl og 16 øre pr. halvliter flaske.


Afmeldelse for emballageafgift

Virksomheder, der i dag udelukkende betaler emballageafgift af produkter, der er tilmeldt pant- og retursystemet, kan derfor lade sig afmelde for emballageafgift pr. 1. juli 2019.

Hvis virksomheden udover øl og sodavand handler med f.eks. vin, skal den fortsat være registreret og afregne emballageafgift af øvrige produkter.


Bagatelgrænse for registrering

Fra 1. januar 2019 er der desuden indført en bagatelgrænse på DKK 10.000 i emballageafgiftsloven.

Dette betyder også, at hvis en virksomhed handler med øl, sodavand, vin og spiritus, kan virksomheden lade sig afmelde for emballageafgift fra 1. juli 2019, hvis emballageafgiften på vin og spiritus udgør mindre end DKK 10.000 årligt.


Kommenende afgiftslettelser

Som en del af finanslovsaftalen er det besluttet, at afgiften på øl og vin skal nedsættes. Skatteministerieret har derfor udsendt et udkast til lovændringer, hvorefter afgiften på øl nedsættes fra DKK 56,02 pr. liter ren alkohol til DKK 48,74 kr. pr. liter ren alkohol.

For en almindelig pilsner på 33 cl og en alkoholprocent på 4,6 vil det betyde, at afgiften falder fra DKK 0,85 til DKK 0,74.

Altså en samlet besparelse på ca. 20 øre for en almindelig pilsner.

Samtidig foreslås det, at afgiften på vin også sænkes.

Hvis udkastet vedtages i sin nuværende form, vil afgiftslettelserne træde i kraft 1. april 2019.


Afsluttende bemærkninger

Hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.

Samtidig vil vi naturligvis holde øje med kommende lovændringer og vil løbende orientere herom. Bl.a. kan du abonnere på Beierholms nyhedsbreve via Beierholm nyhedsmail.

Nyhedsbrevet kan hentes her i en print-venlig PDF-fil

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share