Ingen afgift på husholdningsfilm og ringbind

Afgiften på PVC og blødgørende ftalater ophæves fra 1. januar 2019

Som en del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer har Folketinget vedtaget at ophæve afgiften på PVC og blødgørende ftalater med virkning fra 1. januar 2019.

Det betyder, at virksomheder, der fremstiller eller køber produkter i udlandet, der indeholder PVC eller blødgørende ftalater, fra 1. januar 2019 ikke længere skal være registreret og angive PVC-afgift hver måned.


Baggrunden for ophævelse af afgiften

I forbindelse med regeringens mål om at rydde op i de danske punktafgifter har man vurderet, at det var tid til at afskaffe afgiften på PVC.

Afgiften blev indført i 2000 for at motivere producenter til at anvende andre stoffer end PVC og blødgørende ftalater i produkter. Dette både af hensyn til menneskers sundhed og miljøet, da der udledes klor ved afbrændingen af PVC.

Tiderne har dog ændret sig væsentligt siden 2000, og der er med tiden kommet en væsentlig regulering af anvendelsen af PVC og blødgørende ftalater, særligt fra EU.

Politisk er det derfor vurderet, at administrationen af afgiften hos de berørte virksomheder og Skattestyrelsen ikke står mål med provenuet og den adfærdspåvirkning, man oprindeligt havde tiltænkt afgiften. Folketinget vedtog derfor at ophæve PVC-afgiftsloven samt afgiften af PVC-husholdningsfilm.

PVC-afgiften indbringer i dag i omegnen af 25 mio. DKK om året.


 
Produkter, der var omfattet af afgiften

Der har hidtil skulle betales afgift ved fremstillingen eller indførelsen fra udlandet af bl.a. følgende produkter, når produktet indeholdt PVC eller blødgørende ftalater:

 • VVS-slanger og fittings
 • Haveslanger
 • Laminatgulve
 • Tape
 • Tagplader
 • Ringbind og brevordnere
 • Beskyttelsesdragter
 • Regntøj
 • Presenninger
 • Rullegardiner
 • Badeforhæng
 • Ledninger
 • Tagrender
 • Husholdningsfilm.


Mulighed for godtgørelse af allerede betalt afgift

Da afgiften afskaffes med virkning allerede fra 1. januar 2019, vil nogle virksomheder have et lager af varer, hvor der allerede er betalt afgift.

Vi har været i kontakt med Skattestyrelsen for at få oplyst, om der bliver en overgangsordning, hvor virksomhederne kan søge om godtgørelse af allerede betalt PVC-afgift, som ligger på lageret, når afgiften bortfalder 1. januar 2019.

Skattestyrelsen oplyser, at de endnu ikke har taget stilling til, om der bliver en overgangsordning, og i så fald hvordan overgangsordningen vil blive udformet. Skattestyrelsen håber at kunne udsende et nyhedsbrev inden jul.

 
Afsluttende bemærkninger

Vi følger naturligvis løbende med i informationerne og vil informere, hvis Skattestyrelsen giver mulighed for at få godtgjort allerede betalt afgift af varer, der er på lager 1. januar 2019.

Det er dog vores anbefaling, at hvis man har et lager af afgiftsberigtigede varer, bør man sikre sig, at der sker en fysisk lageroptælling 1. januar 2019, da det er vores erfaring, at Skattestyrelsen vil kræve en sådan, for at virksomheden er berettiget til at ansøge om godtgørelse af den betalte afgift.

Kontakt gerne Beierholms skatteafdeling, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share