Godt nyt om brugtmoms og forsikringsbiler

Skatteministeren ændrer nu momsbekendtgørelsen


Skatteministeren har sendt en ændring af  momsbekendtgørelsen i høring, som legaliserer muligheden for anvendelse af brugtmoms ved videresalg af biler, der er købt af forsikringsselskaber.

Bilforhandlere, autoophuggere og andre, der køber og videresælger biler fra forsikringsselskaber, kan igen ånde lettet op.

Skatteministeren går nu ind og lovgiver om muligheden for anvendelse af brugtmomsordningen ved videresalg af forsikringsbiler.

En dom fra Landsretten tilbage i sommeren 2017 vendte ellers om på den praksis. Her kom Landsretten frem til, at biler, der var købt momsfrit fra forsikringsselskaber, ikke kunne videresælges efter brugtmomsordningen. Dermed mente Landsretten, at der skulle betales moms af hele salgssummen, og ikke af avancen.

Dommen har skabt store problemer for branchen, da der altid har været en administrativ praksis om, at biler, der er indkøbt momsfrit fra forsikringsselskaber, kunne videresælges efter brugtmomsordningen.

Sagen er påklaget til Højesteret, som pt. voterer om sagens endelige udfald.


Ny praksis

Bekendtgørelsen lægger op til, at forsikringselskaber kan anvende en forenklet brugtmomsordning, når de overtager varer/biler m.v. fra forsikrede som led i forsikringssager.

Hvis forsikringsselskabet anvender brugtmomsordningen i forbindelse med levering af f.eks. skadede biler, vil aftagerne i genopbygningsbranchen også kunne anvende ordningen.

For at undgå dobbeltmoms skal forsikringsselskaberne indhente en erklæring fra forsikringstager, som skal indeholde oplysning om forsikredes status og varernes hidtidige anvendelse.
 
Erklæringen kan dog undlades, hvis:

  • Der ikke er indikation på, at den forsikrede driver momspligtig virksomhed
  • Varen er et personmotorkøretøj. Der er dog pligt til at indhente en erklæring, hvis køretøjet er omfattet af en leasingaftale, eller den forsikrede er bilforhandler eller driver køreskole
  • Der er tale om en varebil under 3 tons, som er indregistreret på papegøjeplader eller har klistermærke.

Skatteministeriet oplyser, at et forsikringsselskab, der videresælger en skadet bil i samme stand, som den er overtaget fra forsikringstager, ikke vil medføre brugtmomsbetaling for forsikringsselskabet, idet der ikke er en fortjeneste på bilen, og der dermed ikke skal betales brugtmoms.

Det er dog stadig en betingelse, at forsikringsselskabet udsteder en faktura efter brugtmomsreglerne.

Det købsbilag, som videreforhandleren modtager fra forsikringsselskabet, er derfor styrende for den momsmæssige behandling af videresalget.


Ikrafttrædelse

Udkastet til ændring af momsbekendtgørelsen lægger op til, at ændringen får virkning fra 15. april 2019.

Vi står dermed stadig i en uafklaret momsmæssig situation for de forsikringsbiler, der er solgt før ikrafttrædelsen.

Vi håber derfor på, at Skattestyrelsen ændrer ikrafttrædelsestidspunktet, eller at Højesteret snart kommer med en positiv dom.


Afslutning

Såfremt nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål eller kommentarer i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share