Frankrig – pensioner

Frankrig – indgåelse af principerklæring om beskatningsretten til pensioner

Gennem en længere periode har Danmark og Frankrig forhandlet konstruktivt om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem landene. Det er nu lykkedes Skatteministeren at indgå en principerklæring vedrørende beskatning af pensioner.

Med indgåelse af en principerklæring mellem Danmark og Frankrig er der udsigt til, at forhandlingerne om en dobbeltbeskatningsoverenskomst har fået et fundament.

Begge parter er enige om, at den manglende aftale ikke er gavnlig for hverken Danmark og Frankrig.

De danske virksomheder har længe efterlyst en aftale med Frankrig og har været uforstående over for myndighedernes manglende handling.

Pensioner

Principerklæringen giver Danmark adgang til at beskatte danske pensioner, og at Frankrig tager højde for den betalte skat i Danmark.

Eftersom skatten i Frankrig er lavere end den danske, bliver resultatet, at danske pensionister i realiteten kun betaler den danske skat.

Der vil være overgangsregler for pensionister, som allerede opnår lempelse efter eksisterende regler og har ret til lempelse for dobbeltbeskatning.

Erklæringen indebærer også, at Frankrig skal kompenseres for et provenu, som svarer til, hvad den franske skat ville have udgjort.

Efter videre forhandlinger skal den konkrete bestemmelse indarbejdes i den nye DBO, hvorefter forhandlingerne fortsætter med de resterende bestemmelser i DBO'en.

Skatteafdelingen følger udviklingen i forhandlingerne i DBO'en løbende og vil naturligvis orientere ved ændringer.

Såfremt ovenstående giver anledning til yderligere spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share