Får du uvildig investeringsrådgivning?

Det sidste års store fald på aktiemarkedet har ikke gjort noget godt for holdningen til bankernes investeringsrådgivning, viser en rundspørge foretaget af Økonomisk Ugebrev.

Nyt fra Uvildige.dk

Hos Uvildige.dk råder adm. direktør Hans Peter Christensen investorerne til at være vågne, da bankerne kun rådgiver om en begrænset palet af investeringsprodukter. Og den kan være dyr.

Kunderne bliver mere kritiske

Økonomisk Ugebrev har været i kontakt med 448 private banking-kunder, hvoraf over halvdelen har en investeringsformue på 6 mio. kr. og derover. Rundspørgen viser en stor spredning i kundernes tilfredshed fra bank til bank. I det grelleste tilfælde overvejer næsten halvdelen at skifte bank. Selv om mange ender med at blive hængende, ser Hans Peter Christensen en begyndende vilje til at gøre noget ved sagen:

”Helt konkret kan vi jo mærke hos os, at der er stigende efterspørgsel efter uvildig investeringsrådgivning. Det skal nok ses i lyset af, at der er kommet større fokus på, hvad det egentlig koster at investere, både fra investorers og lovgiveres side. Bankerne er blevet mødt med krav om tydeligere prismærkning af deres produkter og ydelser.”

Tillid versus omkostninger

Undersøgelsen i Økonomisk Ugebrev viser da også, at kunderne har stor fokus på, at de ikke betaler for mange omkostninger: Hele 49% giver udtryk for, at omkostningsniveauet er den vigtigste prioritering. Samtidig er det vigtigt for dem at have et tillidsfuldt og fortroligt forhold til deres private banker.

Hans Peter Christensen peger på, at netop den personlige relation er en tungtvejende årsag til, at mange kunder forbliver loyale. Men det ændrer ikke noget ved, at kunderne ender med at betale mere, end godt er:

”Bankernes indtjening er bundet op på at anbefale de dyre produkter, som de ofte selv administrerer. Disse investeringsforeninger skal altså ud og slå markedet med et ekstra procentpoint hvert år, hvis både banken og kunden skal få noget ud af det. Det kan de ikke i længden, og derfor ender kunden som taber, da banken jo tager sig betalt, uanset hvordan markedet klarer sig.”

Én procent bliver til flere millioner

Hans Peter Christensen bifalder kundernes fokus på omkostningerne ved at investere, for selv små forskelle kan set over tid få stor betydning. Det fik en kunde for nylig gavn af:

”En af mine kunder betalte over 250.000 kr. om året for en formue på 15 mio. kr. i banken. Nu slipper han med under det halve inklusive rådgivning. Det skyldes jo blandt andet, at jeg kan anbefale ham gode investeringsprodukter, der i gennemsnit er en procent billigere end dem, som banken peger på. Det lyder ikke af meget, men over en årrække løber det op.”

En forskel på 2.672.000 kr.

I det fiktive eksempel herunder er der investeret 10 mio. kr. i 40% aktier og 60% obligationer svarende til en moderat risiko – og med et forventeligt afkast på 3,85%. Bankens ÅOP er 1,15%, mens forslaget fra Uvildige.dk har en ÅOP på 0,40% - altså en forskel på 0,75%. Satserne er sat forsigtigt. Det betyder, at bankens ÅOP ofte vil være højere, mens Uvildiges forslag ofte vil være lavere. Begge satser er eksklusive investeringsrådgivning.

 

Figur 1: Omkostningsniveauets indflydelse på udvikling af formue (klik for større figur)

Figur 2: Besparelsens effekt på afkast over år (klik for større figur)

Figurerne viser, at kunden med det lave omkostningsniveau allerede efter 5 år er 442.000 kr. rigere – og efter 20 år 2.672.000 kr. rigere.

Bankernes investeringsrådgivning er en osteklokke

Når bankerne rådgiver ”ud fra kundens interesse”, er det på sin vis ikke forkert. De rådgiver kunden på bedste beskub ud fra den verden, de nu engang kender, og det er deres egen – med deres egne produkter. Det er der ikke noget underligt i, fortæller Hans Peter Christensen:

”Men bankrådgivernes verden er en osteklokke, og uden for den er der mange flere muligheder, der kan give den samme grad af tryghed og det samme risiko/afkast-forhold – men til en noget bedre pris. Det kræver derfor, at du som kunde selv kommer på banen. Du bør alliere dig med en erfaren og pragmatisk rådgiver, der kun har fokus på, at du får sammensat formuen rigtigt og vælger blandt de bedste produkter på hele markedet.”

Ønsker du uvildig investeringsrådgivning?

Uvildige.dk er en del af Beierholm. Derfor har du som kunde i Beierholm naturligvis også adgang til uafhængig investeringsrådgivning fra Uvildige.dk. Du er velkommen til at kontakte din revisor og høre mere om mulighederne. Du kan også læse mere på Uvildige.dk.

Læs også

Book en gratis indledende investeringsanalyse

Investeringsrådgivning hos Uvildige.dk

Case: Tidligere private banking-kunde skiftede til Uvildige.dk

Passive fonde stjæler rampelyset trods beskedent udbud (artikel i JP, kræver abonnement)

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share