Ekstra sæt briller til pilot

Arbejdsgiver kunne dække udgiften til pilotens andet sæt briller - skattefrit

Skatterådet har på ny taget stilling til beskatning af arbejdsgiverbetalte briller til piloter og er kommet til det modsatte resultat end i deres første svar i  SKM 2017.654 SR. I første omgang havde Skatterådet nægtet, at arbejdsgiveren kunne dække pilotens udgifter vedrørende briller skattefrit. Dette har Skatterådet nu ændret.

Skærmbriller er ifølge praksis et arbejdsredskab, som skattefrit kan stilles til rådighed for en medarbejder, såfremt arbejdsgiveren er forpligtet til at udlevere briller i henhold til Arbejdstilsynet regler.

I SKM 2017.654 havde Skatterådet godkendt piloternes uniformsgenstande som arbejdsredskaber, og både uniformsgenstandene og den pligtmæssige rensning kunne derfor dækkes af arbejdsgiveren skattefrit. Derimod kunne arbejdsgiveren ikke refundere udgiften til piloternes ekstrabriller, eftersom piloter ikke var omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse.


Den nye afgørelse

Efterfølgende har spørgeren i en ny ansøgning om et bindende svar valgt at præcisere sit spørgsmål og spurgt, om ekstrabrillerne kunne anses for et arbejdsredskab for piloterne med henvisning til Trafikstyrelsens regler. 

Piloterne skal opfylde helbredsmæssige krav for at få udstedt deres certifikater og få fornyet certifikater årligt. Piloter bliver medicinsk undersøgt én gang om året. De medicinske krav er beskrevet på Trafikstyrelsens hjemmeside under: EASA PART-MED. De synskorrigerende anmærkninger bliver noteret i pilotens flycertifikatet. For at udøve certifikatets rettigheder skal piloten efterleve de retningslinjer, anmærkningen foreskriver. I de særlige krav til synskorrektioner fremgår det, at piloten er pålagt at medbringe et ekstra sæt briller, uanset om de bruger briller eller kontaktlinser.

Det ekstra sæt briller skal bruges, hvis der sker noget med det eksisterende par briller eller kontaktlinser.

Brillerne forbliver arbejdsgiverens ejendom og skal opbevares i særligt indrettede faciliteter på arbejdspladsen.


Konklusion

Selvom brillerne ikke var nødvendige efter Arbejdstilsynets regler, indebar en anden offentlig regulering, at brillerne kunne anses for et nødvendigt arbejdsredskab. 

Skatterådet kom på den baggrund frem til, at det ekstra sæt briller opfyldte kravene til et egentligt arbejdsredskab. Eftersom brillerne udelukkende skulle anvendes erhvervsmæssigt, skulle forblive på arbejdspladsen og fortsat være arbejdsgiverens ejendom, kunne arbejdsgiver refundere udgiften til medarbejder skattefrit.


Vores bemærkninger

Afgørelsen er meget interessant, da den illustrerer, at arbejdsredskaber ikke er ens for alle medarbejdergrupper. Skattemyndighederne lægger i nærværende tilfælde vægt på, at udgiften kan dækkes af arbejdsgiveren på grund af luftfartssikkerhedsmæssige årsager.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, såfremt der er yderligere spørgsmål til ovenstående. 

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share