Eksportgodtgørelse - selvanmelderordning

Skatteministeren varsler stramning og evaluering af ordningen

Skatteministeren har netop udsendt en pressemeddelelse, hvori Skatteministeren varsler stramninger for selvanmelderordningen for eksportgodtgørelse af registreringsafgiften.

Baggrunden for stramningerne er, at Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres.

Bilforhandlere, som er registreret efter ordningen, har mulighed for selv at anmelde køretøjer til eksport og dermed angive, hvor meget registreringsafgift der tilbagebetales af SKAT.

Ordningen, der har eksisteret siden 2008, er baseret på tilld til, at registrede virksomheder kan administrere ordningen og kun kontrolleres via stikprøver. Ordningen skal nu evalueres for at undersøge, om der er enkelte brodne kar, og om ordningen kan fortsætte.

Omfanget af uregelmæssigheder har DR vist i programmet ’Kontant’ i september 2018. DR har fundet tre eksportbiler, som ikke er blevet kontrolleret af SKAT. Bilerne var værdifastsat af en selvanmelder til en væsentlig højere pris end den reelle.

I et konkret tilfælde var en ældre Saab indberettet til en værdi på DKK 75.000 til SKAT, og forhandleren fik dermed udbetalt DKK 32.000 i eksportgodtgørelse. 


Eksperter har vurderet køretøjets reelle værdi til DKK 21.500, og en eksportgodtgørelse på DKK 3.465. Eksportøren har derved svindlet for DKK 28.500. Forhandleren havde i den konkrete sag svindlet for i alt DKK 600.000.


Selvanmelderordningen

Bilforhandlere, mellemhandlere, privatpersoner m.fl. har mulighed for at få delvis godtgørelse af registreringsafgiften på køretøjer, der udføres fra Danmark.

Siden 2008 har de bilforhandlere, der er tilmeldt selvanmelderordningen, haft mulighed for selv at anmelde nye og brugte biler til eksport.
 
Derved prisfastsætter bilforhandleren selv køretøjets værdi ved eksport, og dermed hvor meget registreringsafgift der tilbetales af SKAT.

Størrelsen på registreringsafgiften, der godtgøres, beregnes ud fra køretøjet handelsværdi.

I eksportgodtgørelsen fratrækkes 15%, dog fratrækkes der mindst DKK 8.500 for personbiler og mindst DKK 4.500 for motorcykler.


5 nye initiativer

Skatteministeren varsler på baggrund af udfordringerne følgende stramninger:

1. Der fremsættes lovforslag ved Folketingets åbning, som blandt andet indeholder tiltag, der giver bedre mulighed for at nægte virksomheder godkendelse til ordningen

2. Motorstyrelsen vil skærpe linjen over for selvanmeldere, der ikke holder sig inden for ordningens rammer. Brugen af advarsler øges, og godkendelser kan inddrages

3. Øget kontrol ved at indkalde flere køretøjer til toldsyn. I 2018 er målsætningen at gennemføre pristjek på 10% af alle køretøjer i ordningen

4. Nyt samarbejde mellem Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen om kvaliteten af toldsyn i synshallerne

5. Skatteministeriet og Motorstyrelsen skal se grundigt på, om selvanmelderordningen fortsat kan eksistere i sin nuværende form. Blandt andet ved møder med repræsentanter fra branchen.


Afslutning

Skatteafdelingen står naturligvis til disposition ved spørgsmål og med rådgivning i forbindelse med selvanmelderordningen.

Kontakt derfor din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere oplysninger.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share