Databeskyttelsesforordn. velkommen

Fire grunde til at hilse databeskyttelsesforordningen velkommen.

Lige nu forholder virksomheder i hele EU sig til en sjælden og ressourcekrævende fællesnævner: at blive klar til databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018. Kurser, konferencer, erfagrupper har den på programmet, og det har vi også hos Beierholm og vores kunder. 

HENT PRINTVENLIG PDF AF ARTIKLEN HER

Nyheden om rekordstore bøder ved manglende overholdelse løb forud for fakta om, hvad forordningen egentlig går ud på, og det er naturligvis rettidig omhu ikke at risikere bøde på op til 4% af omsætningen. I takt med at detaljerne i forordningen falder på plads, begynder vi at tage stilling til, hvad vi synes om den. Og lad det være sagt klart og tydeligt: Beierholm finder ånden i forordningen sympatisk, de regulatoriske greb fornuftige – og faktisk ikke så voldsomme ændringer i forhold til den lovgivning, vi har i dag.  

1. Sund fornuft omsat til paragraffer

Databeskyttelsesforordningens formål eller vision er at sikre, at oplysninger om personer kun bliver brugt på en måde, som er til fordel for den enkelte person. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at digitaliseringen åbner op for næsten uanede måder at bruge og misbruge personoplysninger på, og det tager forordningen efter bedste evne højde for. Det handler om oplysninger om dig, din familie, dine venner, os alle. Oplysninger, som kan være så personlige, at de føles som en del af dig. Det er dine oplysninger og derfor også naturligt, at du bestemmer, hvem der bruger dem til hvad. Den vision kan vi hos Beierholm stå inde for, både som privatpersoner og som revisorer.

2. Hovedrengøring i data kræver hele virksomhedens engagement

Forordningens ambitionsniveau - og sanktionsniveau – betyder, at arbejdet med at implementere den kræver bred forankring i virksomheden. Både ledelsen og de afdelinger, som behandler data, er nødt til at tage del i arbejdet. Det kræver en ekstra indsats, specielt i opstartsfasen, hvor man skal kortlægge, analysere og indarbejde nye pro-cesser i de eksisterende. Og hvad er så fordelen ved det, kunne man spørge? Ud over at efterleve reglerne, vil vi vove at påstå, at det for mange virksomheder er en kærkommen anledning til at indlære processer og systematikker, som også kan bruges på andre områder end personoplysninger, f.eks. hvis I er på vej mod en digital transformation af jeres virksomhed.

3. Øget troværdighed i forhold til kunder og medarbejdere

Forordningen har allerede nu været med til at øge bevidstheden om personoplysninger i befolkningen generelt, dvs. også hos kunder og medarbejdere. Det sender et stærkt signal om troværdighed, når man informerer sine kunder om, at kundedata og -processer er blevet gennemgået for at sikre, at man overholder forordningen.

4. Overblik over data kan give effektiviseringer

Sidst men ikke mindst forventer vi også, at arbejdet med forordningen vil føre til en mere effektiv omgang med data, primært fordi man vil registrere færre typer data fremover. Det sparer alt andet lige tid, når man skal indsamle og vedligeholde færre data.

HENT PRINTVENLIG PDF AF ARTIKLEN HER

Læs mere om EU’s databeskyttelsesforordning

Øvrige artikler om databeskyttelsesforordningen og hvad den betyder for danske virksomheder kan læses  via dette LINK.


Tilmeld en kollega til Beierholms nyhedsmail

Hvis det ikke er dig, der ansvarlig for håndtering af data i jeres virksomhed, anbefaler vi, at du sender denne artikel videre til den ansvarlige, med opfordring til at abonnere på nyhederne, hvilket du gør via dette LINK.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn