Billigere varme i sommerhuset

Afgiften for elopvarmede sommerhuse sættes ned

Fra 1. februar 2019 bliver el til opvarmning af sommerhuse og ferielejligheder billigere.

Helårshuse, der er elopvarmet, betaler en lavere elafgift af den mængde el, der ligger ud over 4.000 kWh, sådan at afgiften, der ligger ud over 4.000 kWh om året, udgør ca. DKK 0,25 pr. kWh

Fra 1. februar 2019 bliver sommerhuse og ferielejligheder også omfattet af denne regel og vil skulle betale ca. DKK 0,88 pr. kWh i afgift af elforbruget op til 4.000 kWh, men kun ca. DKK 0,25 pr. kWh af elforbruget derudover.


Udlejningshuse og ferielejligheder

Reglerne om lavere afgift af elforbrug udover 4.000 kWh om året gælder ikke kun sommerhuse, der alene bruges af ejerne, men også private sommerhuse og ferielejligheder, der udlejes.


Betingelser

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at sommerhuset eller ferielejligheden kan blive omfattet af den lave afgift.

Sommerhuset eller ferielejligheden

  • Skal være registreret i BBR med kode 510 sommerhus eller kode 523 ferielejlighed til eget brug
  • Skal være registreret i BBR som elopvarmet
  • Skal få strømmen leveret til et særskilt måler/aftagernummer eller til et fælles varmeanlæg, der kun forsyner ferielejligheder eller sommerhuse.

Ferielejligheder eller feriehuse, der i BBR er registreret med andre koder, vil ikke være omfattet af ændringen.

Det er derfor en god ide at kontrollere, om sommerhuset eller ferielejligheden er registreret i BBR med kode 510 eller 523, samt at det er registreret som elopvarmet. Hvis registreringerne ikke er korrekte, bør det rettes hurtigst muligt i BBR.

Da det er elselskaberne, der skal anvende den lavere sats for elforbruget udover 4.000 kWh, kan det være en god ide at holde øje med afgiftssatsen på elregningen, når forbruget overstiger 4.000 kWh.


Hoteller og feriehuse

Hoteller og feriehuse er ikke omfattet af ændringen.

Det forventes dog, at reglerne ændres, sådan at disse fra 2020 kan få godtgjort afgift af el, der er brugt til opvarmning af værelser eller til opvarmning af brugsvand efter de almindelige regler for proces.


Afsluttende bemærkninger

Vi følger naturligvis med i ændringerne og vil informere særskilt om ændringerne i godtgørelsen af elafgift for hoteller og feriehuse, når vi ved mere.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker en vurdering af, om dit sommerhus eller ferielejlighed er omfattet af de nye regler, er du velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share